Salta navegació principal
Ets a: Home>Formació>Licitacions i contractes

Campus AENOR


Entrevista Susana Lozano sobre Campus AENOR, El Economista

Més informació

Cursos en licitacions i contractes

Cursos en licitacions i contractes

Espanya inverteix al voltant de 122.000 milions d'euros anuals en subvencions de qualsevol tipus, incloses les dirigides a les empreses privades i a l'Administració pública. Cap organització vol deixar passar de llarg l'oportunitat d'obtenir subvencions, subscriure contractes públics o rebre ajudes de fons europeus. L'èxit per obtenir finançament no només està en el projecte que es plantegen sinó a saber gestionar adequadament els mecanismes que intervenen en la seva correcta presentació. Els cursos de licitacions públiques ofereixen la formació necessària per identificar convocatòries, completar els tràmits adequadament i obtenir els resultats esperats.  

Nombre de resultats: 2

Licitaciones y contratos

Licitaciones y concursos públicos

N-02 Estrategia para la presentación a concursos públicos

  Live Training   Presencial  In Company

Nombre de resultats: 2

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Formació en licitacions públiques

Els cursos de licitacions públiques AENOR aborden els aspectes més rellevants dels procediments per obtenir ajudes, subvencions i contractes públics tant a escala estatal com internacional. Són una eina imprescindible per a tots aquells professionals interessats a gestionar amb èxit els aspectes burocràtics que intervenen en els processos de licitació de projectes o en la cerca de finançament.

El programa de cursos en licitacions públiques d'AENOR inclou formació en: contractes internacionals, estratègies per a la presentació a concursos públics, oportunitats de negoci amb licitacions internacionals, gestió d'ajudes europees i formulació de projectes per a subvencions en l'àmbit de la Next Generation, 

Aquesta última és una iniciativa europea que obre un interessant panorama professional. Les empreses que disposen de mecanismes per certificar el seu treball aconsegueixen posicionar-se millor en l'accés a aquestes ajudes per la qual cosa la demanda de professionals capacitats per a la gestió d'aquestes subvencions ha anat en augment. El mercat s'amplia i amb això les exigències de coneixements específics en la planificació i el desenvolupament de projectes de licitació, dues de les eines clau en aquests cursos d'AENOR.

Aquesta formació està dirigida a perfils professionals molt diversos. Des de tècnics i consultors interessats en la negociació d'operacions internacionals, les "tècniques de venda" de projectes o la participació en concursos públics de diferents categories fins a empreses privades i administracions públiques amb interès pels programes de recuperació econòmica proposats per la UE en el marc de la Next Generation.

La formació es pot fer de manera presencial o en modalitat live training (streaming). Aquesta és una de les facilitats que oferim a AENOR per garantir la millor formació telemàtica. Classes en directe a través d'una innovadora plataforma de teleformació que permet atendre i comentar els dubtes dels alumnes en el Campus Virtual.