Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació compliment normatiu empresarial i bon govern
Compliment normatiu corporatiu i bon govern

Compliment normatiu corporatiu i bon govern

Paraula compliance, cercle rodó, fons verd

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Compliment, transparència, integritat i bon govern ​

Davant la cada vegada més prolífica i exigent legislació nacional i internacional en molt diferents àmbits (regulatoris, blanqueig de capitals, corrupció, criminal, etc.), els sistemes de compliment normatiu sorgeixen com a mecanismes d'autoregulació cada vegada més necessaris per evitar riscos d'incompliments normatius, operatius i reputacionales.

La certificació dels sistemes de gestió de compliance penal i antisuborn seran elements rellevants que caldrà tenir en compte per evidenciar la diligència deguda, la prevenció d'actes il·lícits i la implementació eficaç i millora un sistema de gestió que permeti, entre d'altres, assegurar i proporcionar evidències a la direcció, administradors, autoritats judicials, accionistes, inversors, clients i altres grups d'interès que l'organització ha pres mesures raonables per prevenir la comissió de delictes, la corrupció i el suborn i així reduir el risc penal.

Per això, la certificació dels sistemes de gestió de compliance ha de ser concedida des del rigor, la independència i la competència suficient perquè pugui ser una eina útil per a totes les parts interessades. AENOR, pionera en aquesta matèria, ha certificat des de 2014 sistemes de compliance penal i de prevenció del suborn d'empreses nacionals i internacionals punteres en la matèria, i ofereix solucions avançades i reconegudes que recullen les millors pràctiques en l'àmbit internacional com la certificació d'ISO 37001 per prevenir el suborn o la norma UNE 19601 sistema de gestió de compliance penal.


 ​

Mà tendeix suborn a una altra mà i rebutja
Compliment normatiu corporatiu

Compliance, estàndard, requeriment, regularització, transparència
Altres certificacions vinculades al bon govern

Notícies

Gener 2021 - Núm. 365

Bon govern, un valor en alça a les organitzacions

La Plataforma de Confiança: “Escalar els valors corporatius” ofereix solucions que s'emparin en bones pràctiques, un dels valors que la societat demana a les organitzacions: el bon govern.

Llegiu-ne més...

​​​​​Maig 2020 - Núm. 358

Claus per implantar un sistema de gestió de compliment normatiu tributari

​​La certificació AENOR de Compliment normatiu tributari permet a les organitzacions implementar un sistema de gestió que faciliti la identificació, prevenció i detecció de riscos fiscals per evitar liquidacions complementàries, sancions o delictes contra la Hisenda Pública i, en cas que ocorrin, es creuen mecanismes de control i mitigació.


Llegiu-ne més...

Delicte penal antisuborn.

​​​​​​​Febrer de 2017 - núm. 323

Prevenir delictes a les organitzacions

​​Una correcta implantació pot arribar a permetre atenuar i fins i tot exonerar la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Per això, constituirà una eina molt eficaç per a molts responsables de compliment normatiu.

Llegiu-ne més...

Resol els teus dubtes

Torna a certificació​ ​​​​​​​​​​​​​Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Exclusiu per als nostres clients

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Certificació de protocols davant la COVID-19

Estructura d'un pont, empreses constructores  

AENOR al teu ritme

AENOR presenta la plataforma AENOR AL TEU RITME.

Tota la formació disponible en Compliment normatiu

Cursos de formació