Salta navegació principal
​​

AENOR com a entitat mercantil

AENOR comença la seva naturalesa com a empresa el gener de 2017. En aquest moment, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, creada el 1986, es desdobla en dues organitzacions; d'una banda, l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, entitat legalment responsable del desenvolupament de la normalització a Espanya, que també duu a terme activitats de cooperació. De l'altra, AENOR, empresa de gestió del coneixement que ajuda a corregir bretxes de competitivitat a través de l'avaluació de la conformitat (certificació, verificació, validació, inspecció i assajos), la formació i els serveis d'informació. AENOR és una societat d'UNE.

80.000 centres certificats


Actualment, més de 80.000 centres de treball a tot el món tenen algun dels certificats d'AENOR. La seva evolució en el camp de l'avaluació de la conformitat, reflecteix el seu constant esforç en el suport per superar les bretxes de competitivitat rellevants de cada moment.

L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, va crear els primers anys la infraestructura bàsica per desenvolupar l'activitat de certificació, llavors circumscrita a la certificació de producte. Es van formar els primers comitès tècnics de certificació, fins a assolir els gairebé 40 actuals. La certificació de producte durant la primera dècada es referia a material de construcció i elèctric. I a finals dels 90 s'inicia en nous camps com l'alimentació, l'artesania o els serveis. Avui, més de 106.000 productes i serveis estan certificats per AENOR.

Respecte a la certificació de sistemes de gestió, el 1989 es va començar a certificar el de la Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001. El 1992, la celebració de la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro va suposar l'inici de l'extensió de les polítiques ambientals. AENOR va emetre els seus primers certificats de sistemes de gestió ambiental el 1994.

Camps de treball


Actualment hi ha vigents prop de 21.500 certificats de sistemes de gestió emesos per AENOR que donen suport a les organitzacions en camps com la gestió de la qualitat, gestió ambiental, R+D+I, seguretat i salut al treball, eficiència energètica, responsabilitat social o gestió del risc. Així mateix, AENOR ha fet més de 400 verificacions i validacions ambientals i més de 6.000 inspeccions.

En el camp de les anàlisis i els assajos, hi treballen dos laboratoris de referència. D'una banda, AENOR Laboratori, integrat a AENOR i creat el 2008. D'una altra, el Centre d'Assajos, Innovació i Serveis (CEIS), el 85% del qual és propietat de l'Associació Espanyola de Normalització, UNE.

AENOR, d'altra banda, fa un important paper com a impulsor de la cultura de la qualitat mitjançant activitats en formació i serveis d'informació. El 2017 es van impartir 681 cursos a uns 8.500 alumnes, mentre que la venda de normes va créixer i es van abordar 35 nous projectes editorials.

Com a organització global, l'activitat d'AENOR en l'àmbit internacional creix any rere any. Aquesta es materialitza en diferents camps: certificació, formació, serveis d'inspecció, validació i verificació. A través d'alguna o diverses d'aquestes activitats, AENOR està actualment present a 90 països d'Amèrica, Europa, Àsia i l'Àfrica.

Fites de la trajectòria d'AENOR

Anys 1980 i 1990
Anys 1980 i 1990
 • 1986: Creació de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació.
 • 1987: Primer certificat de Marca N de producte.
 • 1989: Primera norma UNE editada.
 • ​1992: Creació del Centre de formació.
 • 1993: Obertura de la primera delegació, al País Basc, i de l'Agència d'AENOR a Andalusia.
 • 1996: AENOR, primera entitat espanyola acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).
 • 1997: Obertura de AENOR Mèxic, primera oficina fora d'Espanya.
 • 1999: Creació del CEIS (Centre d'Assajos, Innovació i Serveis).

Anys 2000
Anys 2000
 • 2001: Obertura de AENOR Xile.
 • 2002: Obertura seu d' AENOR a Itàlia.
 • 2004: Primer certificat de Sistemes de gestió en seguretat i salut laboral.
 • 2005: Acreditació per les Nacions Unides com a Entitat Operacional Designada – Protocol de Kyoto. Primera entitat espanyola a aconseguir-ho.
 • 2009: Obertura de l'última delegació, a Castella-la Manxa. AENOR present en les 17 comunitats autònomes.
 • 2011: Primer acord de reconeixement de certificats de conformitat amb tercers països (Organització Saudita de Normes, Metrologia i Qualitat – SASO-)
 • 2014: Adhesió al Pacte Mundial.
 • 2016: AENOR compleix 30 anys de treball.

El nou AENOR