Salta navegació principal
Ets a: Home>Formació>Seguretat i salut en el treball

Campus AENOR


Entrevista Susana Lozano sobre Campus AENOR, El Economista

Més informació

Per què són necessaris professionals amb formació en seguretat laboral?

Per què són necessaris professionals amb formació en seguretat laboral?

Segons l'Organització Internacional del Treball, més de 2,7 milions de persones van morir el 2020 per accidents o malalties relacionades amb la seva feina. La sinistralitat laboral segueix sent una de les tasques pendents de les bones pràctiques de gestió empresarial i els cursos de seguretat laboral i salut a la feina són la manera més eficient de fer-hi front. A AENOR formem professionals en seguretat i salut en els sectors d'activitat en què aquests perfils tenen més demanda i ajudem a implantar els sistemes de gestió més actualitzats amb l'objectiu d'aconseguir entorns laborals segurs i eficients.

Nombre de resultats: 23

Seguridad y salud

Formación de auditores

P-08 Auditor/a interno/a ISO 45001

  Live Training   Presencial   En línia  In Company

P-03 Auditor/a líder ISO 45001

  Live Training   Presencial  In Company

Sistemas de gestión y auditorías

P-07 Intensivo ISO 45001

  Live Training   Presencial   En línia  In Company

Seguridad y Salud en el trabajo

Empresa saludable

P-28 El sistema de gestión de organización saludable

  Live Training   Presencial  In Company

Seguridad industrial

P-59 Seguridad en máquinas y marcado CE

  Live Training   Presencial  In Company

T-24 Inspecciones Legales en Instalaciones Industriales

  Live Training   Presencial  In Company

P-26 Investigación de incidentes por error humano en el trabajo

  Live Training   Presencial  In Company

Seguridad en Instalaciones

Seguridad industrial

P-59 Seguridad en máquinas y marcado CE

  Live Training   Presencial  In Company

T-24 Inspecciones Legales en Instalaciones Industriales

  Live Training   Presencial  In Company

P-26 Investigación de incidentes por error humano en el trabajo

  Live Training   Presencial  In Company

Nombre de resultats: 23

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Formació de seguretat laboral

Les accions formatives que desenvolupem des d'AENOR en matèria de seguretat laboral es caracteritzen pel seu gran àmbit d'aplicació. Amb els nostres cursos de seguretat i prevenció de riscos laborals, volem oferir a organitzacions i professionals els recursos necessaris per al desenvolupament de plans de seguretat en tots els sectors de l'activitat empresarial i industrial.

La nostra oferta de cursos en seguretat està adreçada tant als professionals amb competències directes en la gestió de la seguretat i la salut a la feina (departaments de RH, Manteniment, Qualitat, Producció …) com a organismes relacionats amb les emergències i la seguretat ciutadana, auditors interns o externs i responsables d'activitats de control operacional. En vista dels diferents nivells d'especialització d'aquests cursos d'SST, en alguns casos s'exigeixen coneixements previs en algunes de les normes de certificació com l'ISO 45001 o l'ISO 45005.

A banda de la formació específica per a auditors interns i externs en norma ISO 45001 i sistemes de gestió d'organització saludable, el nostre projecte formatiu també ofereix la possibilitat d'especialitzar-se en àrees més concretes mitjançant cursos en seguretat industrial, seguretat viària (ISO 39001) o seguretat contra incendis (UNE 12845 i 23500), sistemes LOTO, investigació d'accidents i protocols per a la gestió d'emergències.

Independentment del contingut i el grau d'especialització, la formació en seguretat laboral d'AENOR es pot cursar de manera presencial o en la modalitat de teleformació. L'alternativa Live Training ens permet facilitar classes en directe a través d'un Campus Virtual perquè els participants puguin beneficiar-se de sessions participatives a distància i amb informació sempre actualitzada.