Salta navegació principal

Contribució a la societat

Coneix més sobre AENOR i la seva contribució a la societat

 

AENOR afavoreix un entorn en què predomina la qualitat, la sostenibilitat i la seguretat, donant suport al desenvolupament dels estàndards de vida.

Contribució a la societat​​​​​


Ètica i responsabilitat a AENOR


AENOR té les eines de responsabilitat social apropiades per a la consecució dels seus objectius:

Empleats
Empleats
 • Treballem perquè els professionals d'AENOR estiguin informats i comparteixin els valors i principis pels quals es regeix l'entitat.
 • El Codi ètic es difon a tota la plantilla, i està en marxa una acció formativa sobre "Codi ètic i valors corporatius"
 • Millora contínua en els canals de comunicació interna.
 • S'apliquen els compromisos signats i públics a la Política de seguretat i salut laboral d'AENOR.
 • Es promouen hàbits de vida saludables mitjançant tallers com "AENOR Saludable".
 • Hi ha una cura especial en la gestió de les dades de caràcter personal, mèdic, ideològic i econòmic, i auditories periòdiques de compliment de la LOPD.

Sistema de prevenció de delictes i lluita contra el frau
Sistema de prevenció de delictes i lluita contra el frau
 • El Codi Ètic, d'aplicació a totes les parts interessades que intervenen en les activitats d'AENOR.
 • El Reglament del sistema per a la prevenció de delictes i lluita contra el frau.
 • El mapa de riscos penals, definint mesures per minimitzar-los.
 • La Comissió de Responsabilitat Corporativa.
 • El sistema d'investigació interna i protocol de denúncies internes.
 • El protocol postdelictiu.
 • Les mesures disciplinàries i les de prevenció dels riscos laborals.
 • El sistema de gestió ambiental.