Salta navegació principal

AENOR - Confiança en la marca més valorada

Notícies

Nova norma per a intercanvi d'informació BIM

La nova UNE-EN ISO 16757:2020 facilita l'intercanvi d'informació digital de productes i sistemes de construcció, de manera que els dissenyadors d'instal·lacions d'edificis (climatització, conduccions, etc.) puguin importar les dades de diferents fabricants en el programari BIM (Building Information Modelling) empleat per al projecte. L'estructura inclou propietats dinàmiques, que permeten definir el comportament del producte en funció de determinades condicions i recursos per al modelatge de la geometria.

Més informació

Manipulació segura de pèl·lets de fusta

La nova UNE-EN ISO 20023:2020 descriu els requisits per al maneig i l'emmagatzematge segur de pèl·lets de fusta, un biocombustible sòlid cada vegada més utilitzat per escalfar espais.
La norma també proporciona indicacions sobre el disseny i la construcció de sistemes d'emmagatzematge de pèl·lets.

Més informació

Oportunitats laborals

Els serveis d'AENOR creixen, responent a la seva ambició d'ajudar les organitzacions en els nous camps que les fan més competitives. T'oferim l'oportunitat de créixer amb nosaltres, aportant un valor molt apreciat per les empreses i per la societat en general.

Més informació

 Revista de 


És la font d'informació de referència en espanyol sobre avaluació de la conformitat. Inclou reportatges, entrevistes i tribunes d'opinió en què experts en qualitat, sostenibilitat, innovació i seguretat comparteixen la seva visió sobre els beneficis dels serveis que comprèn l'avaluació de la conformitat. Té una edició impresa i una altra en línia, que és gratuïta.

Accedeix a la Revista