Salta navegació principal

Solucions d'AENOR per donar-te suport en els teus projectes

Project Trust AENOR

Solucions d'AENOR per donar-te suport en els teus projectes

AENOR Project Trust és un conjunt de solucions que faciliten i col·loquen els projectes de les empreses en les millors condicions per accedir als fons de finançament. Per aconseguir-ho ofereix a les empreses certificacions, la formació i el suport d'especialistes perquè els seus projectes estiguin en les millors condicions per obtenir els fons que sol·licitin.  

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és una gran oportunitat per a les empreses espanyoles. Els fons europeus impulsats per la Comissió Europea per a la recuperació Next Generation EU venen a ajudar a superar els efectes de la pandèmia, sobre les bases necessàries per marcar una competitivitat a llarg termini.

Des de fa més de 30 anys, AENOR és l'entitat que dona suport a les empreses espanyoles i a la societat davant els seus grans reptes. Davant un repte de recuperació i reactivació de l'economia, com l'actual, neix AENOR Project Trust per donar suport a les organitzacions que necessiten generar confiança en els projectes que presentin al Pla.

L'objectiu és generar confiança davant autoritats adjudicatàries i aportar credibilitat per demostrar solvència tècnica que faciliti als organismes avaluar, concedir el finançament i justificar l'alineació del projecte amb els eixos estratègics. També suposarà un suport de cara a possibles controls futurs, especialment de la UE, reflectint que el projecte s'està desenvolupant de conformitat amb els criteris establerts
En permanent actualització, les solucions que ofereix AENOR són:

1. Solucions que responen a requisits específics de les convocatòries:
 • DNSH
 • Qualificació d'activitats IDI
2. Solucions que potencien i emparen l'elegibilitat dels projectes
 • Projectes de Contribució a la Recuperació: 
  • Projectes alineats amb l'Eix de Transformació Digital
  • Projectes alineats amb l'Eix de Transició Ecològica
 • Gestió per a la Digitalització UNE 0060
 • Kit Digital (AENOR com a agent digitalitzador: Certool)
3. Solucions del catàleg d'AENOR que ajuden a justificar els requisits de les convocatòries

1. SOLUCIONS QUE RESPONEN A REQUISITS ESPECÍFICS DE LES CONVOCATÒRIES:

 • Validació DNSH. Totes les reformes o inversions que s'executin en el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en aplicació de la legislació europea, han de complir amb el principi de no causar un perjudici significatiu (o principi DNSH) als objectius mediambientals recollits en el Reglament (UE) 2020/852. 

  Això implica que, com a part de l'avaluació de les sol·licituds d'ajudes per a qualsevol tipus de projecte, l'Administració està exigint als sol·licitants una validació per part d'una entitat acreditada per l'ENAC com AENOR, que demostri aquest compliment per garantir que l'autodeclaració de l'organització sol·licitant té una base tècnica sòlida, és raonable i està suficientment i apropiadament justificada. 

  A més, AENOR ha aconseguit la validació del compliment del principi DNSH i és la primera entitat d'acreditació a acreditar-se per a la convocatòria d'ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la Indústria Manufacturera (Ordre ITC/309/2022).

  AENOR ha obtingut l'ampliació de l'acreditació DNSH (VV/04) per als PERTES Naval i Agroalimentari

 •  Qualificació d'activitats IDI. Avaluació, igualment sota l'acreditació de l'ENAC, de projectes en diferents àrees i programes establerts per l'Administració amb l’objecte de determinar la naturalesa tecnològica de les activitats dels projectes presentats a les convocatòries que així ho requereixin, demostrant que un projecte és innovador.

2. SOLUCIONS QUE POTENCIEN I EMPAREN L'ELEGIBILITAT D'UN PROJECTE:

 • Certificacions específiques de Projectes de Contribució a la Recuperació. Per enfortir la generació de confiança davant l'avaluació dels projectes, se'n valora l'alineació amb:
  • L'Eix de Transformació Digital
  • L'Eix de Transició Ecològica

      I les polítiques palanca i els components, definits en el PRTR.

 • Kit Digital. AENOR, com a agent digitalitzador en la categoria de solucions de Kit Digital Gestió de processos, aporta la seva eina de sistemes de gestió Certool per ajudar a la digitalització de les empreses.

3. SOLUCIONS EXISTENTS DEL CATÀLEG D'AENOR QUE AJUDEN A IMPULSAR ELS REQUISITS DE LES CONVOCATÒRIES:

 • Ecosistema de certificacions àmpliament reconegudes i associades amb els criteris ESG que serveixen per justificar l'adequació dels projectes amb els requisits establerts en el marc de les convocatòries. Exemples: ISO 50001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 14001, model AENOR ODS, Petjada de Carboni, Residu zero, Compliment normatiu, Sistema de Gestió d'Igualtat de Gènere, etc.A més, comptem amb:

 • Una xarxa d'experts i partners perquè, en conjunt, impulsin la competitivitat empresarial amb una capa que reforci la confiança i la credibilitat dels projectes: Consultores d'estratègia i de gestió, consultores de comunicació, associacions i grans corporacions internacionals.
 • Cursos sobre la gestió d'ajudes europees

Dins els recursos d'AENOR Project Trust, s'inclouen dos cursos:

Dates clau per a la presentació de projectes

Calendari dels Next Generation EU

Calendari Next Generation
Auditoria i seguiment de les fites i dels objectius

Per garantir una adequada gestió s'establirà un sistema de control i d'auditories exhaustiu. En aquest sentit, el Pla de Recuperació afirma que el disseny d'aquest descansa sobre dos pilars. D'una banda, un sistema diferent de l'utilitzat per als fons estructurals i la resta de fons europeus, l'objectiu del qual sigui el control dels objectius identificats i, si escau, corregir irregularitats. I, d'una altra, els sistemes d'auditories existents a les Administracions Públiques, tot i que reforçant-ne i adaptant-ne l'enfocament. 

Per a això, el sistema de control es desplegarà en tres nivells diferenciats: el nivell 1, de control intern de l'òrgan executor; el 2, de control intern de l'òrgan independent; i el 3, de règim d'auditories i controls ex post nacionals. La Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) és l'Autoritat de Control del Mecanisme de Recuperació, de conformitat amb el que estableix l'article 21 del Reial decret llei 36/2020.

Quantia dels fons

La suma total que Espanya sol·licitarà ascendeix a 140.000 milions d'euros, dels quals 70.000 són inversions directes (partint de projectes concrets) i la resta préstecs.

Els 70.000 milions d'inversions s'articulen en dos mecanismes: el de "Recuperació i Resiliència" (MRR), que és el més important, constitueix el nucli del Fons de Recuperació i està dotat amb uns 60.000 milions per a Espanya, i el mecanisme React EU, dotat amb 12.000 milions d'euros, que té com a objectiu promoure la recuperació ecològica, digital i resilient de l'economia.

Espanya concentrarà l'esforç de mobilització de les inversions en els primers tres anys (2021-2023), per maximitzar el seu impacte sobre la reconstrucció ràpida de l'economia amb plans que contribueixin a sortir reforçats de la crisi generada pel coronavirus. Posteriorment, se sol·licitaran els 70.000 milions d'euros restants en préstecs per complementar el finançament dels projectes en marxa.

Àrees de finançament

transformació digital

Les mesures incloses en els plans i pressupostos estan travessades per quatre eixos: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial, i igualtat de gènere. Al seu torn, aquests quatre eixos es projecten en deu polítiques palanca que afecten diferents àmbits de l'activitat econòmica.

Aquestes palanques es concreten en un total de trenta components que articulen els programes d'inversions i reformes. En total, el Pla recull fins a 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102 reformes.

Notícies

​Juliol-agost 2022 - Núm. ​382

Dues acreditacions de l'ENAC per reforçar les solucions AENOR Project Trust

​AENOR ha aconseguit dues acreditacions noves per part de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) que s'emmarquen en les solucions que conformen AENOR Project Trust per impulsar l'accés de les empreses als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Més informació

Juliol-agost 2022 - Núm. ​382

Noves solucions acreditades per accedir als fons Next Generation EU

​Dues acreditacions de l'ENAC reforcen les solucions d'AENOR Project Trust per potenciar l'accés de les empreses als fons Next Generation EU. 

Més informació