Salta navegació principal
Certificació d'igualtat de gènere i retributiva
Igualtat de gènere i retributiva

Certificació d'igualtat de gènere i retributiva

Igualtat de gènere
Igualtat retributiva

La manera efectiva i real de demostrar el compromís de la teva empresa amb la igualtat de gènere i retributiva!

La igualtat té en compte la gestió de diferents àmbits des de la perspectiva de gènere: la selecció i contractació de personal, la classificació professional, la formació, la promoció professional, les condicions de treball, la conciliació, el sistema retributiu o la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Com t'ajudem des d'AENOR a gestionar la igualtat?

AENOR ha desenvolupat dues solucions amb les quals les organitzacions estaran en millor disposició per acomplir les obligacions legals en matèria d'igualtat de gènere i igualtat retributiva, aprovades en els acabats de publicar RD 901/2020 i 902/2020 de 13 d'octubre.

1.Model AENOR d'igualtat de gènere, en línia amb la normativa aprovada i integrable amb altres sistemes de gestió, que respon a les necessitats d'aquest àmbit, i demostra la gestió proactiva de la igualtat cap a la societat.

2.Model AENOR de gestió de la igualtat retributiva, que ajuda les organitzacions a enfocar les directrius d'actuació en matèria de retribució salarial; i es converteix en una base sòlida per maximitzar l'èxit en el resultat de les auditories salarials obligatòries a partir de 2021. 

D'aquesta manera, la certificació d'AENOR t'ajudarà a donar visibilitat al teu compromís amb la igualtat de gènere, així com a emparar que les directrius que apliquis es dissenyen, implementen i milloren de tal manera que maximitzis l'èxit en el resultat de les futures auditories retributives.

Ara és el moment!

Aquest model posa el focus, entre d'altres, en els aspectes clau següents:

La informació de la bretxa salarial associada al gènere rellevant.

Les diferències retributives significatives trobades entre dones i homes per raons de gènere.

Les causes de qualsevol incompliment identificat potencial.

El pla de l'empresa per corregir i/o evitar incompliments actuals o futurs.

Testimoni

Logotip Cinemat Diego Trombatore MCDONALD’S

"El principal actiu que tenim a McDonald’s és la nostra gent. Per això, obtenir el certificat del model de certificació de la igualtat de gènere d'AENOR representa un reconeixement a la tasca desenvolupada per recursos humans, que ens indica que estem treballant en el camí adequat, creant un bon entorn de treball, inclusiu i respectuós. Per a McDonald’s, la plena consecució del principi d'igualtat i no discriminació entre dones i homes és un compromís fonamental en el qual fa diversos anys que hi treballem. Dins la nostra cultura corporativa sempre ha estat de vital importància treballar per la integració i igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes (en processos de selecció i contractació, formació o promoció, plans de conciliació, llenguatge no sexista i inclusiu, etc.). El pla d'igualtat de McDonald’s és transversal i dinàmic, que evoluciona en funció de la realitat, prevé la discriminació i reafirma el compromís de McDonald’s per garantir la igualtat de drets, sense distinció per motius de raça, sexe, idioma, procedència, religió o altres factors. Al seu torn, prevé la bretxa salarial, mitjançant un seguiment periòdic de la remuneració amb perspectiva de gènere. Com a propers passos, seguirem treballant per ampliar encara més el nostre pla d'igualtat i estendre'l a tot el sistema de McDonald’s. Un objectiu per al qual comptem amb el suport de les nostres franquícies.”

 

Norma relacionada:

Et pot interessar:


Aquest model és aplicable a organitzacions de qualsevol mida i sector. AENOR ofereix unes condicions adaptades a la mida i necessitats de cada organització. 

Després de la verificació de la informació existent partint dels requisits dels esmentats models d'AENOR l'organització obté:

  • El Certificat AENOR d'Igualtat de Gènere i la llicència d'ús de la marca IGUALTAT DE GÈNERE d'AENOR.
  • El Certificat AENOR d'Igualtat Retributiva i la llicència d'ús de la marca IGUALTAT RETRIBUTIVA d'AENOR.
Marca AENOR Conform adequació funcional
Marca AENOR Conform mantenibilitat software


McDonald's, companyia líder en el sector de la restauració a Espanya, ha obtingut el segell SGIG (Sistema de Gestió de la Igualtat de Gènere) de AENOR, que reconeix la seva tasca d'integració i igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la seva cultura corporativa. Aquest reconeixement ha estat atorgat a la divisió de Restaurants McDonald's per als establiments que gestiona directament, així com per a les seves oficines corporatives. La companyia preveu estendre'l a tot el sistema el 2021, un objectiu per al qual treballarà de bracet amb les seves franquiciades i franquiciats.  

19 dimecres
9.30

​Soluciones de certificació de la Igualtat de Gènere

MaigSEMINARI WEBEn línia

Solucions d'igualtat d'AENOR


Podcasts Certificació d'igualtat de gènere i retributiva

Podcast Igualtat de gènere

Descobreix tota la formació disponible per als plans d'igualtat

Cursos de formació


​Vegeu infografia
Demostrar el compromís amb la igualtat de gènere i retributiva