Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació eficiència energètica>Verificació de consum per a les empreses electrointensives
Verificació de consum per a les empreses electrointensives
electrointensius

Verificació de consum per a les empreses electrointensives

Verificació de consum per a les empreses electrointensives

Nova solució de verificació dels consumidors electrointensius

Des d'AENOR, t'oferim la nova solució de verificació per a empreses qualificades com a electrointensives. Aquesta verificació és obligatòria per a les empreses amb aquesta qualificació per tal d'obtenir les subvencions que s'indiquen al Reial decret 1106/2020: Estatut dels consumidors electrointensius i a la de l'Ordre per la qual es convoca la concessió d'aquestes subvencions.

Què s'entén avui dia per indústria electrointensiva?

El sector electrointensiu està format per les indústries (metal·lúrgica, química, siderúrgica i gasos industrials) en què la gestió de l'energia i l'electricitat són factors primordials en el seu procés. Generalment, aquestes activitats pertanyen a la indústria bàsica, que es dedica a la transformació de les matèries primeres, i, per tant, requereixen més quantitat de mà d'obra i d'energies que altres sectors industrials. En aquestes indústries, el cost energètic pot arribar al 50% de les despeses de producció.

En què consisteix la nostra nova solució de verificació per a empreses electrointensives?

L'Ordre ministerial indica que totes les sol·licituds hauran d'incloure un informe verificat per un verificador acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) o qualsevol altre organisme nacional que certifiqui la part dels consums d'energia elèctrica que està dirigida a activitats dins dels sectors que s'enumeren a l'Annex I d'aquesta Ordre, així com, per a aquests consums, l'import dels peatges d'accés que s'han abonat durant l'any 2020.

Aquesta verificació es durà a terme cada any; és a dir, té un caràcter recurrent i els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de disposar, abans del 16 de desembre de 2022, d'un sistema de gestió de l'energia auditat i certificat que reuneixi els indicadors d'acompliment energètic segons la norma UNE-EN ISO 50001:2018.


Totes les certificacions relacionades amb l'eficiència energètica, especialment la norma norma UNE-EN ISO 50001:2018.

Les empreses electrointensives certificades obtenen el següent:

  • Declaració de verificació d'AENOR.
  • Informe de verificació.

Nova solució de verificació per a empreses electrointensives

Cursos de formació