Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificacions d'eficiència energètica - AENOR>Verificació de consum per a les empreses electrointensives
Verificació de consums per a les empreses electrointensives o gasintensives

Verificació de consums per a les empreses electrointensives o gasintensives

Verificació de consums per a les empreses electrointensives o gasintensives


Solucions de verificació de consumidors electrointensius i gasintensius

Des d'AENOR, t'oferim la solució de verificació per a empreses qualificades com a electrointensives. Aquesta verificació és obligatòria per a les empreses amb aquesta qualificació per tal d'obtenir les subvencions que s'indiquen al Reial decret 1106/2020: Estatut dels consumidors electrointensius i l'Ordre per la qual es convoca la concessió d'aquestes subvencions.

Noves ajudes 2024 per a consumidors electrointensius.

Tens fins a l'1 de juliol per presentar la sol·licitud!


Indústria electrointensiva

El sector electrointensiu està format per les indústries d'ús intensiu d'energia, per a les quals la gestió de l'energia i l'electricitat són factors primordials en el seu procés. Generalment, aquestes activitats pertanyen a la indústria bàsica, que es dedica a la transformació de les matèries primeres, i, per tant, requereixen més quantitat de mà d'obra i d'energies que altres sectors industrials. En aquestes indústries, el cost energètic pot arribar al 50% de les despeses de producció.

Solució de verificació per a empreses electrointensives

L'Ordre ministerial indica que totes les sol·licituds han d'incloure un informe revisat per un verificador acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) o qualsevol altre organisme nacional. que certifiqui la part dels consums d'energia elèctrica que està dirigida a activitats dins dels sectors que s'enumeren a l'Annex I d'aquesta Ordre, així com, per a aquests consums, l'import dels peatges d'accés que s'han abonat durant l'any 2021.

Aquesta verificació es produirà cada any, és a dir, té un caràcter recurrent i els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de disposar abans de dos anys des de la seva primera consideració com a Usuari Electrointensiu (certificació de consumidor electrointensiu concedida pel Ministeri) d'un sistema de gestió de l'energia auditat i certificat que reuneixi els indicadors d'acompliment energètic segons la norma UNE-EN ISO 50001:2018.

Indústria gasintensiva

Es denomina indústria gasintensiva la que té un consum elevat de gas natural en els seus processos de producció. Alguns exemples són la fabricació de ceràmica, vidre, paper i cartó.

Solució de verificació per a empreses gasintensives

Consisteix en l'emissió d'un informe revisat per un verificador acreditat, que certifiqui la part dels consums de gas natural destinats a activitats als sectors enumerats a l'annex (de l'Ordre per la qual es regulen les bases de la línia d'ajudes per a la compensació dels costos addicionals que es deuen a l'augment excepcional dels preus del gas natural) corresponent als períodes subvencionable i de referència.

Objectius d'aquesta solució:

-Millorar la competitivitat de les indústries intensives en consum de gas natural, intentant pal·liar la situació de preus energètics elevats i contribuir al manteniment de l'activitat i el treball de les instal·lacions.

-Incentivar aquestes indústries a emprendre inversions en eficiència energètica i reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de l'ús de combustibles fòssils a les seves instal·lacions.

Totes les certificacions relacionades amb l'eficiència energètica, especialment la norma norma UNE-EN ISO 50001:2018.

Les empreses electrointensives certificades obtenen el següent:

  • Declaració de verificació d'AENOR.
  • Informe de verificació.

Com accedir a les ajudes per a consumidors electrointensius

Cursos de formació

Nova solució de verificació per a empreses electrointensives

Cursos de formació