Salta navegació principal
Ets a: Home>Formació>Eines de gestió

Campus AENOR


Entrevista Susana Lozano sobre Campus AENOR, El Economista

Més informació

Cursos d'eines de gestió

Cursos d'eines de gestió

Dins els diferents nivells jeràrquics d'una empresa sempre hi ha un sistema de gestió encarregat d'harmonitzar l'engranatge que aconsegueix posar-la en marxa. Les eines de gestió en una empresa s'utilitzen per elaborar plans, generar documentació i facilitar el seguiment del treball realitzat. Estan estretament vinculades a la realització d'auditories periòdiques i exigeixen personal capacitat en l'aplicació de la metodologia ISO 19011, de gestió de no conformitats, gestió de reclamacions i suport documental. Els cursos d'eines de gestió s'encarreguen de la formació d'aquests perfils professionals tan involucrats en l'òptim acompliment empresarial.

Nombre de resultats: 7

Herramientas de gestión

TR-11 Cómo hacer un Plan Estratégico ganador

  Live Training   Presencial  In Company

TR-10 Despliegue del plan de formación interna

  Live Training   Presencial  In Company

Formación de auditores

Herramientas de gestión

Q-31 Gestión de las reclamaciones: proceso y actitud

  Live Training   Presencial  In Company

Nombre de resultats: 7

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Formació en eines de gestió

Aquestes tècniques i estratègies aplicades al control i a la millora de l'eficiència són la base de la gestió del coneixement, la comunicació, l'accessibilitat de la informació i, en definitiva, l'èxit de l'activitat. Els cursos d'eines de gestió d'AENOR aprofundeixen en aquests i en molts altres aspectes clau del motor empresarial, com són les eines de gestió de qualitat o les eines de gestió de dades.

Aquesta formació extensa i versàtil és part d'un complet catàleg de cursos orientats tant a la formació d'auditors en els fonaments de la norma ISO 19011 i la seva aplicació, com a altres àmbits més específics: gestió de no conformitats, gestió de reclamacions i elaboració de procediments.

Els cursos d'eines de gestió estan dirigits a perfils professionals que ocupen llocs molt diversos dins l'entramat empresarial. Des de tècnics de qualitat i personal relacionat amb la tramitació de queixes i incidències fins a directius, auditors i gestors o qualsevol persona interessada en la implantació de procediments per millorar la competitivitat i els beneficis de l'empresa.

És un tipus de formació accessible també des del punt de vista de la metodologia. Els cursos es poden fer de manera presencial o en la modalitat Live Training, que implica el seguiment de la classe en directe a través del campus virtual.