Salta navegació principal

Laboratori d'AENOR, rigor i fiabilitat en els assajos

Acreditats segons la norma UNE-EN ISO 17025 (ENAC) i basant el nostre treball en el rigor i la fiabilitat que caracteritzen la marca AENOR, som sens dubte el teu millor aliat de confiança. El laboratori d'AENOR fa assajos i anàlisis d'aliments, materials i màscares, entre d'altres, per aportar confiança en els productes que les diferents empreses posen a disposició del consumidor.


​Laboratori fisicoquímic

Al nostre laboratori fisicoquímic fem anàlisi i assajos dirigits a comprovar la composició, qualitat i seguretat de diferents productes: aliments, aliments per a animals, complements alimentaris, productes de perfumeria, cosmètics i drogueria.
Fem una gran varietat d'assajos: anàlisis nutricionals, al·lergògens o contaminants com residus de medicaments, metalls pesants, acrilamida o micotoxines entre d'altres.

El laboratori fisicoquímic d'AENOR actua en les àrees següents:

alimentació, alimentació animal, nutracèutica, cosmètica.

AENOR està acreditat per ENAC per a la realització d'assajos de composició nutricional, contaminants, al·lergògens i aigües. Abast Núm. 731/LE1555.

 

​Laboratori microbiològic

El laboratori de microbiologia ens permet avaluar la seguretat dels aliments, reduint d'aquesta manera els riscos associats a microorganismes com Salmonella o Listeria monocytogenes.

Fem anàlisi d'aliments, superfícies o manipuladors entre d'altres. També duem a terme estudis de caducitat, estabilitat o challenge test (estudis de desafiament).

El laboratori microbiològic d'AENOR actua en els sectors següents:

alimentació, alimentació animal, nutracèutica, cosmètica.

AENOR està acreditat per ENAC en el Programa d'Anàlisis Microbiològiques Abast Núm. 731/LE1555.

 

Laboratori sensorial

Vols conèixer com valora el consumidor els teus productes?, necessites millorar un producte que està en el mercat i no saps com?, estàs elaborant un producte nou i necessites saber què és el que vol el consumidor?

El laboratori sensorial d'AENOR et dona resposta a aquestes preguntes a partir d'estudis amb consumidors o mitjançant panells de jutges entrenats i experts. Col·laborem amb els nostres clients en la cerca de característiques organolèptiques diferenciadores i que marquin l'èxit dels seus productes.

El laboratori sensorial AENOR actua en els sectors de treball següents:

alimentació, nutracèutica, cosmètica.


 

Laboratori de materials

El laboratori de materials d'AENOR verifica que els materials plàstics i d'altres tipus siguin aptes per a l'ús que els correspon i que no transmetin compostos tòxics.

S'analitzen materials plàstics, polimèrics, ceràmics, metàl·lics o materials de construcció, per aportar confiança en la seva funció com a envasos d'aliments i en la resta d'usos, sempre que estiguin en contacte amb aigua o aliments.

El laboratori de materials d'AENOR actua en els sectors de treball següents:

alimentació, materials de construcció, nutracèutica.

AENOR està acreditat per ENAC per a la realització d'assajos de migració Abast Núm. 731/LE1555.

 

Laboratori de màscares

Les mascaretes higièniques i quirúrgiques són un element de protecció fonamental davant infeccions respiratòries, és per això que és important assegurar-se que compleixen uns requisits mínims que assegurin la seva eficàcia i correcte funcionament.

En el laboratori d'AENOR fem els assajos d'Eficàcia de Filtració Bacteriana i Respirabilitat, així com els rentatges necessaris en el cas de màscares higièniques reutilitzables.

També col·laborem amb laboratoris acreditats per a l'anàlisi de màscares FFP2. El nostre objectiu és poder oferir als nostres clients un servei global d'alt valor afegit.

Laboratori d'AENOR

Acreditat per a l'anàlisi d'enterotoxina estafilocòccica

El nostre eficaç servei d'anàlisis microbiològiques, fisicoquímiques, sensorials i de migracions, ens converteixen en un aliat estratègic dels nostres clients.

Més informació