Salta navegació principal

Laboratori d'AENOR, rigor i fiabilitat en els assajos

Acreditats segons la norma UNE-EN ISO 17025 (ENAC) i basant el nostre treball en el rigor i la fiabilitat que caracteritzen la marca AENOR, som sens dubte el teu millor aliat de confiança. El laboratori d'AENOR fa assajos i anàlisis d'aliments, materials i màscares, entre d'altres, per aportar confiança en els productes que les diferents empreses posen a disposició del consumidor.


​Laboratori fisicoquímic

Al nostre laboratori fisicoquímic fem anàlisi i assajos dirigits a comprovar la composició, qualitat i seguretat de diferents productes: aliments, aliments per a animals, complements alimentaris, productes de perfumeria, cosmètics i drogueria.
Fem una gran varietat d'assajos: anàlisis nutricionals, al·lergògens o contaminants com residus de medicaments, metalls pesants, acrilamida o micotoxines entre d'altres.

El laboratori fisicoquímic d'AENOR actua en les àrees següents:

alimentació, alimentació animal, nutracèutica, cosmètica.

AENOR està acreditat per ENAC per a la realització d'assajos de composició nutricional, contaminants, al·lergògens i aigües. Abast Núm. 731/LE1555.

 

​Laboratori microbiològic

El laboratori de microbiologia ens permet avaluar la seguretat dels aliments, reduint d'aquesta manera els riscos associats a microorganismes com Salmonella o Listeria monocytogenes.

Fem anàlisi d'aliments, superfícies o manipuladors entre d'altres. També duem a terme estudis de caducitat, estabilitat o challenge test (estudis de desafiament).

El laboratori microbiològic d'AENOR actua en els sectors següents:

alimentació, alimentació animal, nutracèutica, cosmètica.

AENOR està acreditat per ENAC en el Programa d'Anàlisis Microbiològiques Abast Núm. 731/LE1555.

 

Laboratori sensorial

Vols conèixer com valora el consumidor els teus productes?, necessites millorar un producte que està en el mercat i no saps com?, estàs elaborant un producte nou i necessites saber què és el que vol el consumidor?

El laboratori sensorial d'AENOR et dona resposta a aquestes preguntes a partir d'estudis amb consumidors o mitjançant panells de jutges entrenats i experts. Col·laborem amb els nostres clients en la cerca de característiques organolèptiques diferenciadores i que marquin l'èxit dels seus productes.

El laboratori sensorial d'AENOR actua en els sectors de treball següents:

alimentació, nutracèutica, cosmètica.

AENOR està acreditat per ENAC per a la realització d'assajos de composició nutricional, contaminants, al·lergògens i aigües. Abast Núm. 731/LE1555.

 

Laboratori de materials

El laboratori de materials d'AENOR verifica que els materials plàstics i d'altres tipus siguin aptes per a l'ús que els correspon i que no transmetin compostos tòxics.

S'analitzen materials plàstics, polimèrics, ceràmics, metàl·lics o materials de construcció, per aportar confiança en la seva funció com a envasos d'aliments i en la resta d'usos, sempre que estiguin en contacte amb aigua o aliments.

El laboratori de materials d'AENOR actua en els sectors de treball següents:

alimentació, materials de construcció, nutracèutica.

AENOR està acreditat per ENAC per a la realització d'assajos de migració Abast Núm. 731/LE1555.

Laboratori de màscares

Les mascaretes higièniques i quirúrgiques són un element de protecció fonamental davant infeccions respiratòries, és per això que és important assegurar-se que compleixen uns requisits mínims que assegurin la seva eficàcia i correcte funcionament.

En el laboratori d'AENOR fem els assajos d'Eficàcia de Filtració Bacteriana i Respirabilitat, així com els rentatges necessaris en el cas de màscares higièniques reutilitzables.

També col·laborem amb laboratoris acreditats per a l'anàlisi de màscares FFP2. El nostre objectiu és poder oferir als nostres clients un servei global d'alt valor afegit.Com fer preses de mostres de superfícies?

Estructura d'un pont, empreses constructores

Pòdcast Higienització Distintiu controlat periòdicament

Estructura d'un pont, empreses constructores 

Laboratori d'AENOR

Acreditat per a l'anàlisi d'enterotoxina estafilocòccica

El nostre eficaç servei d'anàlisis microbiològiques, fisicoquímiques, sensorials i de migracions, ens converteixen en un aliat estratègic dels nostres clients.

Més informació