Salta navegació principal
Ets a: Home>Formació>Tecnologies de la informació

Campus AENOR


Entrevista Susana Lozano sobre Campus AENOR, El Economista

Més informació

Cursos de tecnologia de la informació

Cursos de tecnologia de la informació

Les empreses espanyoles inverteixen cada vegada més en aspectes de ciberseguretat. Amb l'impuls de la digitalització, el teletreball i la connectivitat, apareix la necessitat d'incorporar al context empresarial la figura de l'especialista en seguretat de la informació. Els atacs cibernètics no només afecten les grans corporacions: també les petites i mitjanes empreses estan exposades a aquests riscos. La inversió que les organitzacions fan a IT/OT suposa ja un 9% del seu pressupost total, i la demanda d'experts en seguretat creix de forma proporcional a aquestes inversions. 

Nombre de resultats: 18

Tecnologías de la Información

Titulaciones Propias AENOR

Titulación Propia S-0A Auditor/a Líder ISO 27001

  Live Training   Presencial   En línia  In Company

Titulación Propia S-0B Especialista Implantador ISO 27001

  Live Training   Presencial   En línia

Titulación Propia S-0E Auditor/a Líder ISO 20000

  Live Training   Presencial

Formación de auditores

S-05 Auditor/a interno/a ISO 27001

  Live Training   Presencial   En línia  In Company

Tecnologías de la información

S-37 Cambios de la nueva ISO 27002:2022

  Live Training   Presencial  In Company

Seguridad de la información

S-01 Fundamentos de la gestión de la seguridad de la información según ISO 27002

  Live Training   Presencial   En línia  In Company

S-03 Gestión de riesgos en seguridad de la información

  Live Training   Presencial   En línia  In Company

S-10 Indicadores y concienciación en seguridad de la información

  Live Training   Presencial  In Company

S-13 Fundamentos jurídicos de la seguridad de la información

  Live Training   Presencial  In Company

Gestión del servicio TI (ISO 20000)

S-16 Auditor/a interno/a ISO 20000

  Live Training   Presencial  In Company

SPICE

SPICE 1 Fundamentos de la Norma ISO/IEC 33000 - SPICE

  Live Training   Presencial  In Company

SPICE 2 Implantación de la Norma ISO/IEC 33000 - SPICE

  Live Training   Presencial  In Company

SPICE 3 Auditoría de la Norma ISO/IEC 33000 - SPICE

  Live Training   Presencial  In Company

Nombre de resultats: 18

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cursos de tecnologia de la informació

Els cursos de Tecnologia de la informació d'AENOR estan destinats a la capacitació d'experts en ciberseguretat, ISO 27001, ISO 20000 i seguretat de la informació.

En aquesta àmplia oferta formativa, destaquen les titulacions pròpies en auditories líder i cap, especialistes implantadors i experts en direcció i gestió de ciberseguretat. Són propostes que no només ensenyen com ser experts en ciberseguretat, sinó com fer servir aquests coneixements adquirits per participar en una millora constant dels sistemes de protecció de dades aplicats a l'àmbit empresarial.

Els nostres cursos en tecnologies de la informació també comprenen àrees més concretes, com aspectes jurídics i legals, seguretat en el núvol, Internet de les coses (ioT), sistemes de gestió d'evidències electròniques (SGEE) i, en general, tots els fonaments de la gestió de seguretat relacionats amb la interpretació i aplicació de les normes de certificació més destacades de cada camp: ISO 270001, ISO 270002, ISO 20000.

El perfil dels participants en aquests cursos de ciberseguretat i tecnologies de la informació varia en funció de les exigències de cada tipus de formació. Les titulacions pròpies estan més orientades a gerents de TIC i altres tècnics o responsables de seguretat informàtica i ciberseguretat, familiaritzats amb les eines i metodologies aplicades al sector. D'altra banda, els cursos en gestió del servei TI, seguretat de la informació no requereixen requisits específics, tot i que sempre és recomanable conèixer els conceptes bàsics i les regles que regeixen el funcionament d'aquests departaments.

Encara que la formació en línia i en streaming (modalitat Live Trainig) té un gran pes, hi ha l'opció de completar alguns dels cursos d'aquesta extensa oferta formativa de manera presencial o semipresencial. L'aprenentatge i l'adquisició d'habilitats específiques per al desenvolupament de les tasques d'un especialista en seguretat de la informació és molt similar en totes les opcions formatives, en què posem un interès especial en el networking i en el treball de les eines i els continguts més actuals.