Salta navegació principal
Clima 

Solucions per a la gestió del carboni, amb AENOR

Des de l'aprovació del Protocol de Kyoto el 1997, i molt especialment des de la seva entrada en vigor el 2005, les organitzacions, independentment de la seva mida i localització geogràfica, han anat incorporant la variable carboni a la seva gestió. Parlem, per tant, de la gestió del carboni i ens referim a les accions de càlcul, reducció o compensació de l'impacte ambiental de les activitats, productes i serveis en termes de variable CO₂.

AENOR ofereix el catàleg més extens de normes, formació i certificació que permeten a una organització, en les activitats que presta o els productes que desenvolupa o comercialitza, acreditar aquest compromís amb el canvi climàtic, minimitzar l'impacte i afavorir la millor gestió dels recursos.

El suport d'AENOR a aquests compromisos permet assegurar internament l'efectivitat de les accions, així com generar confiança entre tots els seus interlocutors.

Normes, formació i certificació et donen una visió global de tota l'oferta de serveis i productes AENOR en la gestió del carboni:


  Solucions per verificar el càlcul d'emissions

NORMES
 • UNE-EN ISO 14064-1:2019. Gasos amb efecte d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, en l'àmbit de les organitzacions, per a la quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Comprar la norma >

 • UNE-EN ISO 14064-2:2019. Gasos amb efecte d'hivernacle. Part 2: Especificació amb orientació, a nivell de projecte per a la quantificació, el seguiment i l'informe de la reducció d'emissions o l'augment en les remocions de gasos amb efecte d'hivernacle. (ISO 14064-2:2019).

                 Comprar la norma >

 • UNE-EN ISO 14067:2019. Gasos amb efecte d'hivernacle. Petjada de carboni de productes. Requisits i directrius per a la quantificació. (ISO 14067:2018).

Comprar la norma >

 • UNE-ISO/TR 14069:2015 IN. Gasos amb efecte d'hivernacle. Quantificació i informe de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a les organitzacions. Orientació per a l'aplicació de la norma ISO 14064-1.

Comprar la norma >

 • UNE-ISO 14080:2019. Gestió de gasos amb efecte d'hivernacle i activitats relacionades. Marc de referència i principis de les metodologies per a accions climàtiques

Comprar la norma >


CURSOS

LIVE TRAINING (EN DIRECTE)

Els cursos s'imparteixen en una plataforma de teleformació amb presència simultània de professor i alumnes interactuant a l'Aula Virtual durant tota la formació. Durant el temps que dura el curs, el docent exposa la matèria per videoconferència, amb exemples pràctics i tenint en compte els dubtes i les consultes dels alumnes. El professor combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis col·laboratius en equips de treball, cosa que garanteix l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements, de manera similar a la formació presencial.

 • Càlcul i gestió de la petjada de carboni

CERTIFICACIÓ

Solucions per a la reducció i compensació d'emissions

NORMES
 • UNE-EN ISO 50001:2018. Sistemes de gestió de l'energia. Requisits amb orientació per al seu ús. (ISO 50001:2018)

Comprar la norma >

 • UNE-ISO/TR 14069:2015 IN. Gasos amb efecte d'hivernacle. Quantificació i informe de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a les organitzacions. Orientació per a l'aplicació de la Norma ISO 14064-1

Comprar la norma >

 • UNE-ISO 14080:2019. Gestió de gasos amb efecte d'hivernacle i activitats relacionades. Marc de referència i principis de les metodologies per a accions climàtiques

Comprar la norma >


CURSOS

LIVE TRAINING (EN DIRECTE)

Els cursos s'imparteixen en una plataforma de teleformació amb presència simultània de professor i alumnes interactuant a l'Aula Virtual durant tota la formació. Durant el temps que dura el curs, el docent exposa la matèria per videoconferència, amb exemples pràctics i tenint en compte els dubtes i les consultes dels alumnes. El professor combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis col·laboratius en equips de treball, cosa que garanteix l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements, de manera similar a la formació presencial.


CERTIFICACIÓ

Ajudes per a la reducció d'emissions:

Altres solucions complementàries

En gestió ambiental global
 • UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús. (ISO 14001:2015)
 • EMAS  Reglament CE 1221/2009Solucions per a la gestió del carboni, amb AENOR

Compromesos amb la gestió del carboni

Llegir notícia

Petjada de carboni per complir amb la Llei del canvi climàtic

Més informació

Avícola Coliumo aposta per la verificació de CO2

Més informació

Clima