Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Forestal i fusta>Pèl·lets de fusta usos tèrmics
Certificació ENplus® de pèl·lets de fusta per a usos tèrmics

Certificació ENplus® de pèl·lets de fusta per a usos tèrmics

Certificació ENplus® de pèl·lets de fusta per a usos tèrmics
​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Garantir un grau constant de qualitat en els pèl·lets

L'esquema de certificació ENplus ha estat desenvolupat per l'Associació Alemanya del Pèl·let i per l'Associació Austríaca de productors de Pèl·lets (Pro Pellets Àustria). 

La responsabilitat de la gestió i els drets de la marca ENplus corresponen al Consell Europeu del Pèl·let, organitzat en el si de l'Associació Europea de la Biomassa (AEBIOM), que cedeix en cada país els drets a cada associació nacional. L'associació nacional a Espanya és l'Associació Espanyola de Valoració Energètica de la Biomassa, AVEBIOM. 

Amb la certificació ENplus® s'obté un suport, atorgat per part d'una entitat independent, AENOR, que garanteix la conformitat de la producció o la comercialització de pèl·lets de fusta amb els requisits establerts en el Manual ENplus per a la certificació de pèl·lets de fusta per a usos tèrmics.

L'objecte de la certificació ENplus és assegurar un grau constant de qualitat dels pèl·lets durant tota la cadena de subministrament, des de la fase de producció fins a la posterior comercialització, la logística i el lliurament al consumidor final.

Els requisits ENplus estan relacionats amb la gestió de la qualitat interna, mitjançant la realització d'autocontrols periòdics, l'adequació de les primeres matèries, el manteniment de les instal·lacions, les condicions d'emmagatzematge i lliurament del producte i l'etiquetatge de producte. El procés de certificació d'AENOR, com a tercera part independent, comporta una visita a les instal·lacions per poder assegurar el compliment dels requisits. En la visita a productors de pèl·lets o a entitats que ensaquen pèl·let es procedeix, a més, a la presa d'una mostra de producte, que s'envia a un laboratori acreditat a fi d'analitzar els paràmetres requerits i determinar la conformitat amb les exigències ENplus. En funció dels resultats de l'anàlisi el pèl·let, es pot classificar en tres qualitats diferents: ENplus A1, ENplus A2 i ENplusB. Les classes de qualitat ENplus es basen en la classificació establerta en la norma UNE-EN ISO 17225-2:2014 Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de combustibles. Part 2: Classes de pèl·lets de fusta. 


Beneficis obtinguts:

  • Facilita l'obertura de nous mercats.
  • Permet diferenciar-se positivament de la competència (mitjançant un logotip propi).
  • Dona garanties al consumidor que el pèl·let compleix les especificacions tècniques d'ENplus i assegura una qualitat homogènia del pèl·let i un producte estandarditzat.
  • La qualitat i homogeneïtat del pèl·let asseguren un millor comportament del producte en la combustió.

La certificació ENplus està adreçada a empreses productores o comercialitzadores de pèl·lets de fusta per a usos tèrmics, així com a entitats que ofereixen serveis relacionats amb la manipulació del pèl·let de fusta (transport, lliurament, emmagatzematge o ensacat).

Es pot obtenir la certificació BIOMASUD integrada amb ISO 9001, ISO 14001​​​, Cadena de custòdia PEFCTM​, Cadena de custòdia FSC​®.​

Una vegada superat el procés d'auditoria, la vostra organització obté:

  • Certificat de conformitat AENOR
  • Llicència d'ús de la marca ENplus®. L'ús de la marca ENplus® s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts en el manual ENplus per a la certificació de pèl·lets de fusta per a usos tèrmics.​
Marca ENplus

Marca ENplus®

 

AENOR és l'entitat de certificació reconeguda per AVEBIOM per emetre els certificats ENplus a Espanya.