Salta navegació principal


SECTORS DE CERTIFICACIÓ

 

AENOR posa al teu abast certificacions i serveis d'avaluació de conformitat específics com a resposta a les exigències demandades per cada sector. El seu avantatge més important és facilitar l'accés als mercats. En alguns casos no només facilita l'operació de venda, sinó que és un requisit imprescindible per poder entrar en determinats mercats, sigui per consideracions legals, o perquè els compradors del producte sempre el sol·liciten.

Mitjançant la certificació de sistemes de gestió, AENOR dona suport a la competitivitat d'empreses i institucions desenvolupant aquesta activitat, de caràcter voluntari, sota un sistema de total imparcialitat, transparència i objectivitat. La competitivitat va unida a aquelles empreses que van més enllà del mercat tradicional, i s'esforcen per oferir un servei​ o producte amb valor afegit per al seu client, amb segell de prestigi i garantia d'una entitat com AENOR.​​​​​

Administració pública

Administració pública

Aeroespacial

Aeroespacial

Alimentació

Automoció i components

Automoció i components

Edificació i obra civil

Edificació i obra civil

Electromecànic

Cables elèctrics de colors mostrant l'interior de cada cable.

Forestal i fusta

Indústria ambiental

​​Ce o dos

Químic, farmacèutic i cosmètic

Químic, farmacèutic i cosmètic

Sanitat i Serveis Socials

Transport i logística

Transport i logística

Turisme i oci

Turisme i oci

 

Centre de coneixement

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 

Guia per a l'aplicació de la norma UNE - EN ISO 9001:2015 en empreses constructores.

Kit d'eines d'RS 

Kit d'eines de RS. Gestionar amb èxit els grups d'interès 

 ​​​​​​​

El desafiament AENOR

La certificació d'esquemes de gestió... Eina de compromís

Compromís d'AENOR i de totes les organitzacions certificades que, més enllà de la seva activitat, contribueixen a una millor gestió dels recursos humans, ambientals, socials i econòmics.​

T'hi compromets?