Salta navegació principal


TIPUS DE CERTIFICACIÓ D'EMPRESA 

AENOR t'ajuda a millorar els teus avantatges competitius, ja sigui per mitjà de la qualitat, el respecte pel medi ambient o la seguretat laboral, demostrant la responsabilitat amb la societat i, sobretot, millorant l'eficiència dels processos en la gestió empresarial, sigui quina sigui l'àrea de l'empresa.

A més de les certificacions i els serveis d'avaluació més estesos, AENOR desenvolupa una constant tasca d'innovació, creant esquemes que responen a les noves necessitats de les entitats espanyoles. Així, la certificació d'AENOR és la més difosa i demandada a Espanya, les seves marques evidencien aquesta certificació i constitueixen un element diferenciador al mercat, millorant la imatge de productes i serveis oferts i generant confiança entre clients i consumidors.​


  Coneixes els avantatges de fer les auditories en remot? Te'n donem les claus

Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil

Davant de situacions difícils és imprescindible trobar solucions factibles. Agilitzar els processos d'auditoria i poder seguir duent a terme la nostra feina de manera que es permeti verificar la implantació dels sistemes de gestió en les millors condicions de fiabilitat, segueix ajudant a demostrar la confiança dels sistemes per garantir la qualitat i l'adequació dels processos.

 Vegeu infografia

Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil

Exclusiu per als nostres clientsEstructura d'un pont, empreses constructores  

Diversitat i igualtatEstructura d'un pont, empreses constructores  

Com t'ajudem a la teva empresa?

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Qualitat

Llapis vermell, símbol de vàlid, iso

Medi ambient

Una fila d'arbres de diferents colors

Riscos i seguretat

Riscos i seguretat, Pantalla digital mostrant cadenats de seguretat

R+D+I

R+D+I, idea, bola de paper vista en el cel blau

Compliance i bon govern

Paraula compliance, cercle rodó, fons verd

Eficiència energètica

      Dues bombetes enceses entre plantes al ras del sòl

Responsabilitat social

Diverses pantalles digitals mostrant diversos sectors.

Tecnologies de la informació

Tecnologies de la informació

 

Centre de coneixement

El què, qui, com, quan, per a què i a qui de la certificació 

Com han d'abordar les pimes l'elaboració dels seus estats no financers?


Responsabilitat social Dels ocells i flors a la gestió 

Coneix les “Tendències de consum benestar animal”. Baixa l'ebook.​
El desafiament AENOR

La certificació d'esquemes de gestió... Eina de compromís

Compromís d'AENOR i de totes les organitzacions certificades que, més enllà de la seva activitat, contribueixen a una millor gestió dels recursos humans, ambientals, socials i econòmics.​

T'hi compromets?
 

Com adaptar-se a la nova ISO 50001

Mosquetó assegurances, connector de cordes mostrant ISO 

Com adaptar-se a la nova ISO 50001 La norma internacional de gestió de l'energia UNE-EN ISO 50001 s'acaba de revisar. Entre altres novetats, la nova versió està més enfocada al negoci, inclou el pensament basat en riscos i dona més importància a l'anàlisi del context.

Per ajudar a les organitzacions que tenen pendent aquesta tasca, aquí s'exposa com han afrontat aquesta tasca qui ja l'ha fet.

Veure el vídeoMostra el reportatge​​​​​​