Salta navegació principal

AENOR Inspección

Legislació, regularització, compliance

La globalització dels mercats no ha de suposar una barrera per a les empreses, sinó una oportunitat per obrir nous mercats. Des d'AENOR podem ajudar-lo.


Conegui les normes i la legislació que s'aplica al seu producte al país origen i destinació.

El podem ajudar a identificar, localitzar i analitzar les normes i la reglamentació tècnica que es necessita per importar o exportar productes.

Tecla d'ordinador amb la paraula exportació 

Els nostres serveis d'inspecció són la base de partida perquè la seva empresa accedeixi als mercats internacionals.​


Cobertura de serveis

AENOR fa inspeccions en diferents països

Operem de manera global a través d'oficines pròpies i d'organismes locals associats, disposem de personal amb coneixement de l'entorn i oferim serveis glo​bals a diverses parts del món per gestionar eficaçment les vostres operacions internacionals​​.

Consulta el mapa

AENOR Inspección

Obrint mercats
​​​​​​​​​​​​AENOR ofereix un servei d'inspecció i avaluació de la conformitat per controlar els intercanvis comercials​.