Salta navegació principal

Quin és el nostre propòsit?

AENOR és una empresa de serveis professionals que identifica i ajuda a corregir les bretxes de competitivitat del teixit econòmic de les societats de què formem part. El valor afegit que aporta AENOR en la solució d'aquestes bretxes és generar confiança entre els agents econòmics d'una societat sobre la base del coneixement, els valors i la competitivitat. Quan el teixit econòmic arriba a una massa crítica suficient en la incorporació d'aquests coneixements i valors, adquireix cotes d'eficiència que li permeten competir en igualtat de condicions amb els altres actors internacionals. Per tot això, AENOR és una empresa de gestió del coneixement que actua en l'àmbit de les bretxes de competitivitat; tant del conjunt del teixit econòmic com sectorials. Així mateix, treballa al costat d'empreses i organitzacions per ajudar-les a superar les seves bretxes concretes de competitivitat. Aquestes bretxes van de les relatives a la qualitat i la indústria, fins a les actuals sobre digitalització i comportament ètic, passant per exportació, sostenibilitat o innovació.

AENOR, la casa de la qualitat
Quins avantatges tenim per fer-ho?

Contribuïm a la transformació de la societat creant confiança entre organitzacions i persones. Ho hem aconseguit consolidant sis maneres de treballar que ens diferencien:

 • Desenvolupem el servei d'avaluació de la conformitat, essencialment mitjançant auditors experts que són personal propi o amb alta vinculació. Aquesta manera d'actuar permet treballar amb eficàcia a l'hora de mantenir un nivell de qualitat alt i homogeni, que redunda en una aportació de valor superior als nostres clients. 
 • Gestionem activament l'important coneixement acumulat. Els nostres auditors apliquen el seu coneixement i experiència a les organitzacions que auditen, i alhora reben ensenyaments molt valuosos sobre la implantació dels referencials en empreses concretes. Aquest coneixement es processa i difon en forma de troballes generals que fan créixer la capacitat de conjunt d'aportar valor en auditories futures.
 • Estem a prop de les fonts de generació de coneixement i els aportem valor. Això ens permet, juntament amb la nostra voluntat de servei als sectors, innovar en la definició i resolució de noves bretxes de competitivitat. 
 • Mantenim una àmplia capil·laritat geogràfica i sectorial. La seva finalitat és millorar de manera contínua la capacitat de resposta cap als nostres clients, gràcies a la proximitat a les necessitats de cada territori i camp d'activitat.
 • Treballem per assegurar el rigor i la qualitat. Fer-ho així, de forma contínua i compromesa des dels nostres orígens, comporta que el rigor i la qualitat siguin els eixos que defineixen la nostra marca, amb una alta notorietat. AENOR té un reconeixement del 100% en el segment B2B, segons l'estudi que ha dut a terme una empresa líder en el camp de la demoscòpia. 
 • Som la marca capaç de generar confiança entre el públic general i, en particular, en els consumidors, ja que AENOR és l'única amb un ampli reconeixement en aquest segment, que arriba al 70%.

En quins camps treballem?

AENOR aporta el valor afegit de la confiança a través de serveis que se centren en l'avaluació de la conformitat, la formació i la informació.

 • ​Certificació de sistemes de gestió.
 • Certificació de producte.
 • Inspecció i assajos.
 • Certificació de persones.
 • Formació en els temes relacionats amb els àmbits d'avaluació de la conformitat.
 • Distribució d'estàndards, normes, publicacions i informació sectorial.

Imparcialitat

AENOR desenvolupa la seva activitat d'acord amb els principis d'imparcialitat i independència establerts a les normes de referència, i així el consideren les parts interessades que valoren la confiança que inspiren els serveis prestats per AENOR.

Tot el personal és conscient de la necessitat d'actuar de manera imparcial i objectiva, ja que les decisions que pren AENOR es basen sempre en evidències objectives de conformitat i no estan influïdes per altres interessos o parts.

A més, en compliment dels seus deures com a entitat acreditada en diversos àmbits, AENOR té la seva Declaració i la seva Política d'Imparcialitat.

Ètica i Responsabilitat Social

AENOR contribueix al desenvolupament sostenible, que es materialitza mitjançant uns principis i unes pràctiques de responsabilitat social que atenen les necessitats i les expectatives dels seus grups d'interès.

Més informació


ELS VALORS D'AENOR

Persones
 • En elles resideix el nostre coneixement i aporten l'energia, la creativitat i l'esforç que ens dota d'un valor diferencial.
 • Per tant, fomentar el seu desenvolupament personal i professional i fomentar la igualtat i la conciliació implica afavorir i accelerar el progrés de la nostra organització i troba un reflex indiscutible en la satisfacció dels nostres clients.
 • Vetllem per la seva seguretat i establim els mecanismes necessaris en els processos, instal·lacions i serveis.
 • Potenciar relacions basades en la confiança permet treballar en equip i, d'aquesta manera, generar sinergies que millorin exponencialment les aportacions individuals i creen valor.

Missió i valors Excel·lència
Excel·lència
 • Ens identifiquem amb la millora contínua i desenvolupem les nostres activitats amb imparcialitat, independència i honestedat.
 • Busquem permanentment la qualitat i l'excel·lència, superant les expectatives dels nostres clients i grups d'interès.

Compromís
 • Amb els nostres clients: som el seu aliat, els aportem solucions globals i ens anticipem a les seves necessitats.
 • Amb la societat: proporcionem eines a les organitzacions que els permeten ser més competitives, segures, sostenibles i socialment responsables.
 • Amb l'organització: sentim passió pel que fem i ens identifiquem amb els nostres valors. Som conscients de la important tasca que desenvolupem i ens en sentim orgullosos.

Orientació a resultats
 • Estem compromesos amb la consecució dels objectius estratègics, assegurant la sostenibilitat de l'organització.

Visió de futur
 • Apostem per la flexibilitat, per adaptar-nos a nous entorns, i per la creativitat, la qual cosa ens porta a innovar permanentment.