Salta navegació principal

Aportem confiança a la societat

Aportem confiança a la relació que mantenen els nostres clients amb els seus interlocutors clau a través de les nostres solucions d'avaluació de la conformitat, formació i venda de normes.


Quin és el nostre propòsit?

AENOR és una empresa de serveis professionals que identifica i ajuda a corregir les bretxes de competitivitat del teixit econòmic de les societats de què formem part. El valor afegit que aporta AENOR en la solució d'aquestes bretxes és generar confiança entre els agents econòmics d'una societat sobre la base del coneixement, els valors i la competitivitat. Aquestes bretxes van de les relatives a la qualitat i la indústria, fins a les actuals sobre digitalització i comportament ètic, passant per exportació, sostenibilitat o innovació.

AENOR, la casa de la qualitat
Quins avantatges tenim per fer-ho?

Contribuïm a la transformació de la societat creant confiança entre organitzacions i persones. Ho hem aconseguit consolidant sis maneres de treballar que ens diferencien:

  • Desenvolupem el servei d'avaluació de la conformitat, essencialment mitjançant auditors experts que són personal propi o amb alta vinculació. Aquesta manera d'actuar permet treballar amb eficàcia a l'hora de mantenir un nivell de qualitat alt i homogeni, que redunda en una aportació de valor superior als nostres clients. 
  • Gestionem activament l'important coneixement acumulat. Els nostres auditors apliquen el seu coneixement i experiència a les organitzacions que auditen, i alhora reben ensenyaments molt valuosos sobre la implantació dels referencials en empreses concretes. Aquest coneixement es processa i difon en forma de troballes generals que fan créixer la capacitat de conjunt d'aportar valor en auditories futures.
  • Estem a prop de les fonts de generació de coneixement i els aportem valor. Això ens permet, juntament amb la nostra voluntat de servei als sectors, innovar en la definició i resolució de noves bretxes de competitivitat. 
  • Mantenim una àmplia capil·laritat geogràfica i sectorial. La seva finalitat és millorar de manera contínua la capacitat de resposta cap als nostres clients, gràcies a la proximitat a les necessitats de cada territori i camp d'activitat.
  • Treballem per assegurar el rigor i la qualitat. Fer-ho així de forma contínua i compromesa des dels nostres orígens, resulta en el fet que rigor i qualitat siguin els eixos que defineixen la nostra marca, amb una alta notorietat. AENOR té un reconeixement del 100% en el segment B2B, segons l'estudi que ha dut a terme una empresa líder en el camp de la demoscòpia. 
  • Som la marca capaç de generar confiança entre el públic general i en particular en els consumidors, ja que AENOR és l'única amb un ampli reconeixement en aquest segment, que arriba al 80%.

En quins camps treballem?

AENOR aporta el valor afegit de la confiança a través de serveis que se centren en l'Avaluació de la Conformitat, Formació i Informació Sectorial, tant
a clients públics com privats.

  • Avaluació de la conformitat: certificació de sistemes de gestió i productes; inspeccions i assajos.
  • Formació: principalment en sistemes de gestió a les organitzacions i la capacitació de direcció i especialització tècnica.
  • Distribució d'estàndards: normes i publicacions d'informació sectorial.

Imparcialitat

AENOR desenvolupa la seva activitat d'acord amb els principis d'imparcialitat i independència establerts a les normes de referència, i així el consideren les parts interessades que valoren la confiança que inspiren els serveis prestats per AENOR.

Tot el personal és conscient de la necessitat d'actuar de manera imparcial i objectiva, ja que les decisions que pren AENOR es basen sempre en evidències objectives de conformitat i no estan influïdes per altres interessos o parts.

A més, en compliment dels seus deures com a entitat acreditada en diferents àmbits, AENOR disposa de la declaració i de la política d'imparcialitat.

Ètica i Responsabilitat Social

AENOR contribueix al desenvolupament sostenible, que es materialitza mitjançant uns principis i unes pràctiques de responsabilitat social que atenen les necessitats i les expectatives dels seus grups d'interès.

Més informació


ELS VALORS D'AENOR

Persones

Potenciem relacions basades en la confiança, el compromís i el treball en equip.

Missió i valors Excel·lència
Excel·lència

Ens identifiquem amb la millora contínua, i desenvolupem les nostres activitats amb imparcialitat, rigor, independència i honestedat.

Compromís

Amb els nostres clients: aportem solucions globals i ens anticipem a les vostres necessitats.

Orientació a resultats

Estem compromesos amb la consecució dels objectius operatius i estratègics.

Visió de futur

Apostem per la flexibilitat i la creativitat per adaptar-nos a l'evolució i als nous entorns.