Salta navegació principal

Ocupació

A AENOR ens importa:

  • La diversitat i igualtat d'oportunitats:

Comptem amb el III Pla d'igualtat com a suport a la nostra aposta per l'equitat i la igualtat d'oportunitats i de tracte. Creiem en l'aposta de la diversitat com a part fonamental de la nostra política de persones.

A més, treballem amb un conjunt de mesures que promouen la corresponsabilitat i la conciliació entre la vida personal, familiar i professional a través del nostre Pla AENORConcilia.

AENOR, a més, demostra el seu compromís en aquesta matèria, amb la renovació de la seva certificació l'any 2022 com a EFR (empresa familiarment responsable). 

Marca AENOR de Sistemes
Marca AENOR de Sistemes
  • PER A TU:

AENOR compta amb un Pla de Retribució Flexible, a més d'un conjunt de beneficis competitius en el mercat, als quals té accés la totalitat de la plantilla.

  • AENORSaludable:

La salut i el benestar ens importen. Per això, fomentem hàbits de vida saludables a través d'accions formatives i xerrades divulgatives.

  • Desenvolupament professional:

Apostem per la contínua formació dels i de les professionals d'AENOR per a una adequada gestió del coneixement, i facilitem eines per a la constant actualització del perfil professional dels nostres empleats/des.

Així som a AENOR, t'esperem!


Tècnic/a Júnior Projectes Internacionals

Veure oferta

Auditor/a aeroespacial ISO 9100

Veure oferta

Auditor/a Tri - qualificat - Seu Madrid

Veure oferta

Project Manager – International Projects (Madrid)

Veure oferta

Auditor/a IFS- BRC

Veure oferta

Auditor/a 27001 o ENS- Nacional

Veure oferta