Salta navegació principal

Contribució d'AENOR a la societat


AENOR contribueix a la societat en quatre grans àmbits:

Societat

AENOR certifica les organitzacions en la seva implantació de polítiques de responsabilitat social, entre les quals destaquen l'IQNet SR10, amb més 60 organitzacions certificades a més de 15 països; o les més de 50 certificacions d'accessibilitat universal.

També es basen en iniciatives del tercer sector, amb activitats com les liderades per l'Associació Espanyola contra el Càncer; els Bancs d'Aliments o el Centre de Transfusió de la Comunitat de Madrid. Així mateix, el Cor d'AENOR desenvolupa un programa de Concerts Solidaris.

Medi ambient

AENOR està compromesa amb la integració plena de la dimensió mediambiental i el respecte a l'entorn natural tant en la seva acció com en les dels seus clients. Per això, disposem d'un ampli catàleg de certificacions relacionades amb el medi ambient. AENOR ha emès més de 9.000 certificats i validacions; entre les quals hi ha, entre d'altres, les de sistemes de gestió ambiental, petjada de carboni, ecodisseny i gestió energètica.

Bones pràctiques societàries

Desenvolupem eines que ajuden les organitzacions a gestionar les bones pràctiques societàries, com per exemple Iuriscert, segons UNE 19601. Aquest sistema estableix i concreta els requisits d'un sistema de gestió per prevenir la comissió d'actes constitutius de delictes que es puguin cometre amb la cobertura de la persona jurídica, difondre la cultura de prevenció i compliment a l'organització.

A AENOR hem desenvolupat el sistema de prevenció de delictes i lluita contra el frau. Aquest sistema està integrat, entre altres punts, pel Codi ètic, el Reglament del sistema per a la prevenció de delictes i lluita contra el frau, el mapa de riscos penals i el sistema d'investigació interna i protocol de denúncies internes.

Grups d'interès

AENOR aposta per la satisfacció dels seus professionals, clients i proveïdors:

AENOR aportem valor a través de les persones. És per això que hi ha una millora contínua en els canals de comunicació interna, assegurant sempre la transparència en les comunicacions entre els nostres professionals. Hi ha bústies especials per a polítiques d'igualtat i prevenció de l'assetjament; i es promou la contractació de personal amb discapacitat, així com la col·laboració en projectes d'integració laboral i amb centres especials de treball.

Treballem per la satisfacció dels nostres clients i som curosos amb la comunicació i el dret a la seva privacitat. A més, resolem les seves incidències gràcies a la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat per a les activitats d'avaluació de la conformitat.

Som curosos amb el codi de conducta per mantenir una relació òptima amb els nostres proveïdors; a més de respectar la Política de compres i subcontractacions per promoure el compliment de criteris bàsics en drets humans i laborals, així com en salut i seguretat laboral entre proveïdors i contractistes.

Acreditacions i reconeixements

 

L'acreditació és el reconeixement formal de la independència i la capacitat tècnica d'un organisme d'avaluació de la conformitat per desenvolupar la seva tasca d'acord amb requisits reconeguts internacionalment.

Conegui més sobre les activitats d'AENOR acreditades i reconegudes.

Més informació

​​​​​​​​​​