Salta navegació principal
Ets a: Home>Formació>Gestió ambiental

Campus AENOR


Entrevista Susana Lozano sobre Campus AENOR, El Economista

Més informació

Cursos de gestió ambiental

Cursos de gestió ambiental

La gestió ambiental és l'estratègia o el pla d'actuació amb el qual s'intenta organitzar tota la sèrie d'activitats humanes de manera que impactin el menys possible en el medi ambient, cercant així un desenvolupament sostenible i un equilibri entre els interessos econòmics i materials de l'ésser humà, i la conservació del medi ambient.

La gestió ambiental es pot aplicar des d'empreses fins a societats, i els objectius són reduir l'impacte de l'activitat humana en la naturalesa, respectar i afavorir la biodiversitat, implementar el factor ambiental entre les línies de competitivitat de les empreses i millorar la legislació i la consciència social. El canvi de filosofia productiva de les empreses i les noves exigències normatives han suposat l'ús d'eines que integrin la sostenibilitat en els plans de gestió de tota mena d'organitzacions i en tots els sectors d'activitat.

Nombre de resultats: 11

Gestión ambiental

Titulaciones Propias AENOR

Formación de auditores

M-02 Auditor/a interno/a ISO 14001

  Live Training   Presencial   En línia  In Company

M-03 Auditor/a líder ISO 14001

  Live Training   Presencial  In Company

Gestión ambiental

M-01 Intensivo ISO 14001:2015

  Live Training   Presencial   En línia  In Company

M-13 Taller práctico. Aspectos Ambientales en ISO 14001

  Live Training   Presencial  In Company

M-26 Introducción a los sistemas de gestión ambiental ISO 14001

  Live Training   Presencial  In Company

M-43 El Reglamento EMAS y la Declaración Medioambiental

  Live Training   Presencial  In Company

Especialización en gestión ambiental

M-04 Legislación ambiental en sistemas de gestión ISO 14001

  Live Training   Presencial  In Company

M-07 Gestión de Residuos

  Live Training   Presencial  In Company

M-17 Gestión de vertidos, emisiones, consumos y ruido

  Live Training   Presencial  In Company

Nombre de resultats: 11

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Formació en medi ambient

L'àrea formativa de gestió ambiental és molt extensa i comprèn diferents especialitats. La formació de nous professionals en el sector comprèn aspectes tan variats com el control de les emissions, el cicle de vida i la gestió de residus o l'adaptació de les auditories a les diferents actualitzacions de la norma ISO 14001.

L'estructura dels nostres cursos de gestió ambiental permet tenir accés a tots aquests coneixements i aquestes eines, bé de forma independent o bé en una titulació pròpia que comprèn els aspectes més importants de la gestió empresarial en qüestions mediambientals. La formació com a director de sistemes de gestió ambiental és la més completa de l'oferta formativa AENOR en la gestió mediambiental. Està destinada a responsables de medi ambient i a professionals d'altres àrees interessats a orientar la seva carrera cap a un sector amb una interessant projecció tant en el present com en els propers anys. 

L'alternativa a aquesta formació integral en medi ambient és optar pels cursos i tallers específics en matèria d'auditories, reglament EMAS i declaració mediambiental, traçabilitat de residus i residu zero o mesuraments de l'èxit dels plans implantats. Són cursos de gestió mediambiental de menys durada que ofereixen una perspectiva més detallada sobre aspectes concrets de la planificació ambiental en l'àmbit empresarial, amb eines específiques per definir determinades metodologies o fer seguiments i auditories en diferents sectors d'activitat.

La formació com a gestor ambiental es pot fer en la modalitat presencial, semipresencial, en línia o Live Training (classes en directe). A AENOR proporcionem als nostres alumnes totes les facilitats perquè puguin completar els seus cursos en gestió mediambiental de la forma més pràctica i amb el suport constant de tutors amb una àmplia experiència en la matèria.