Salta navegació principal
Ets a: Home>Formació>Gestió de riscos

Campus AENOR


Entrevista Susana Lozano sobre Campus AENOR, El Economista

Més informació

Per què és important la gestió de riscos?

Per què és important la gestió de riscos?

Crisis financeres com la que es va desfermar el 2008 i sanitàries com la generada per la COVID-19 posen de manifest la importància de crear un marc eficaç de gestió de riscos en l'àmbit empresarial. Amb els mètodes d'aquesta especialitat, les empreses poden enfrontar-se de manera solvent a problemes d'impagaments, incompliments legals i fins i tot a amenaces de ciberseguretat en els seus sistemes d'informació. Les organitzacions són cada vegada més conscients de la importància de tenir el suport de professionals amb formació en la matèria per afrontar amb èxit els imprevistos a què s'exposen en l'exercici de la seva activitat i per poder prendre les decisions més adequades en el moment oportú.

Nombre de resultats: 3

Gestión de Riesgos

Titulaciones Propias AENOR

Titulación Propia CF-07 Experto/a en gestión y administración de riesgos

  Presencial  In Company

Gestión de Riesgos

TR-01 La Norma ISO 31000 para la gestión del riesgo

  Live Training   Presencial  In Company

Nombre de resultats: 3

Formem experts/es en gestió de riscos

Què és la gestió de riscos? A què es dedica un expert en l'àrea? El gestor de riscos ha esdevingut una de les figures més importants en el dia a dia d'organismes públics i privats. Els seus coneixements i la seva experiència li permeten identificar problemes potencials en els diferents àmbits d'activitat de l'empresa, des de la seguretat de les inversions, fins a la seva reputació, la seva viabilitat econòmica o la protecció de la informació amb què treballa.

Els cursos en gestió de riscos d'AENOR cobreixen les principals necessitats de la formació d'aquests perfils professionals altament qualificats, tant des d'una perspectiva teòrica com des de la pràctica. Es tracta d'una formació en aquesta especialitat en el sentit més ampli, que comprèn des de titulacions pròpies per al coneixement general dels sistemes integrals de gestió i administració fins a mòduls independents que permeten aprofundir en aspectes concrets de la gestió del risc a les empreses: norma UNE-ISO 31000, així com altres metodologies aplicables a la identificació, valoració i supervisió de riscos en l'àmbit empresarial.

Per participar en els nostres cursos no hi ha requisits de formació prèvia. Són cursos accessibles a qualsevol persona amb interès a desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de l'anàlisi i la gestió de riscos o d'aplicar les eines i metodologies apreses en la millora del funcionament de l'organització per a la qual treballen.

Aquestes formacions es poden cursar de manera presencial, semipresencial i virtual, a través de la modalitat Live Training. A AENOR, hem desenvolupat un programa formatiu en què l'actualitat i la relació directa entre docents i participants tenen un gran protagonisme, de manera que propiciem el millor ambient educatiu tant a les classes convencionals com al Campus Virtual amb classes en directe.