Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Qualitat ISO 9001
Certificació de qualitat ISO 9001

Certificació de qualitat ISO 9001

Certificació de qualitat ISO 9001

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ISO 9001 et fa gran

La norma ISO 9001 és el model més utilitzat en els relacions client/proveïdor nacionals i internacionals. És el llenguatge universal en aquest tipus d'intercanvis en una multitud de sectors i té una importància especial per a les PIMES, ja que els permet demostrar la seva capacitat per complir les necessitats dels seus clients.

Aquest model, les primeres edicions del qual només l'utilitzaven grans empreses industrials, ha anat evolucionant en successives revisions per adaptar-se a les necessitats de tota mena d'entitats, incloent-hi PIMES  i altres organitzacions, i també ha ampliat la seva aplicació a la totalitat de sectors d'activitat.

Revisió de l'ISO 9001

La revisió de l'any 2000 va suposar un gran avenç, ja que el seu objecte va passar de l'assegurament de la qualitat a la gestió de la qualitat en l'organització. Es va introduir una clara orientació a la satisfacció dels clients i a la gestió dels processos, i tot això, amb un enfocament cap a la millora contínua.

Incidint en aquesta línia apareix la revisió de 2015, que s'anirà implementant en les empreses els pròxims anys. S'han reduït els requisits que es podrien considerar "burocràtics" i es potencia encara més l'enfocament cap a la gestió eficient, l'anàlisi del context en què les empreses desenvolupen les seves activitats i la consideració dels riscos associats.

A això, cal sumar-hi l'adopció d'una estructura de cicle de millora, que serà la utilitzada per tots els models de gestió, la qual cosa facilitarà la integració; d'altres aspectes com els ambientals, de seguretat i salut a la feina, de responsabilitat social, etc.  

La norma internacional ISO 9001 és​ aplicable a organitzacions de qualsevol mida que vulguin sistematitzar la gestió i obtenir la màxima rendibilitat i eficàcia.

Sigui quina sigui la mida de l'empresa, un Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb les seves característiques específiques i implementada de manera eficaç, ajuda l'organització a centrar, organitzar i sistematitzar els processos per a la gestió i la millora, enfrontant amb més competitivitat els desafiaments del canviant mercat globalitzat d'avui.

Sovint, l'Administració concedeix subvencions per a projectes de desenvolupament, implantació i certificació de sistemes de gestió de la qualitat segons l'ISO 9001. AENOR ofereix unes condicions adaptades a la mida i necessitats de cada organització.

Els sistemes de gestió de la qualitat de conformitat amb l'ISO 9001 han estat la base sobre la qual s'han anat integrant altres sistemes de gestió amb un enfocament a la gestió per processos. En la revisió de l'ISO 9001: 2015 aquesta possibilitat d'integració es potencia notablement, en adoptar l'estructura d'alt nivell, basada en el cicle de millora contínua, que l'ISO proposa per a tots els sistemes de gestió.​

Un cop superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma ISO 9001, l'organització obté:

  • El Certificat AENOR de sistemes de gestió de la qualitat.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de gestió de la qualitat, d'AENOR.
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la Marca IQNet.
Marca AENOR de sistemes de gestió de qualitat Empresa registrada UNE-EN ISO 9001

Marca AENOR de
sistemes de gestió de qualitat UNE-EN ISO 9001

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
RECOGNIZED CERTIFICACION


AENOR està acreditada per l'ENAC per certificar sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 en tots els sectors d'activitat. Espanya és el setè país del món i quart d'Europa per nombre de certificats de qualitat UNE-EN ISO 9001, segons l'últim informe de l'Organització Internacional de Normalització (ISO).


Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 9001 constructora 

Coneix tots els cursos disponibles de la norma ISO 9001

solucions globals clima

Claus per iniciar-se en els sistemes de gestió: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

solucions globals clima