Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Forestal i fusta>Biocombustibles sòlids d'ús domèstic
Certificació Biomasud® de biocombustibles sòlids d'ús domèstic
Biomasud

Certificació Biomasud® de biocombustibles sòlids d'ús domèstic

Certificació Biomasud® de biocombustibles sòlids d'ús domèstic

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Garantir un nivell constant de qualitat en els biocombustibles sòlids d'ús domèstic

Biomasud® és un projecte europeu creat per a la certificació de pèl·lets de fusta, estelles de fusta, pinyols d'oliva, clofolles de fruits (pinyons, ametlles, pinya i avellanes), o barreges dels biocombustibles anteriors. 

Amb la certificació BIOMASUD® s'obté un suport atorgat per part d'una entitat independent, AENOR, que garanteix la conformitat amb els requisits establerts en el Manual BIOMASUD per al segell de qualitat de biocombustibles sòlids d'ús domèstic.

L'objecte de la certificació BIOMASUD és assegurar un nivell constant de qualitat dels biocombustibles sòlids durant tota la cadena de subministrament, des de la fase de producció fins a la posterior comercialització, logística i entrega al consumidor final.

Els requisits BIOMASUD estan relacionats amb la gestió de la qualitat interna, mitjançant la realització d'autocontrols periòdics, l'adequació de les primeres matèries, el manteniment de les instal·lacions, les condicions d'emmagatzematge i entrega de producte i l'etiquetatge de producte.

En el procés de certificació, AENOR, com a tercera part independent, fa una visita a les instal·lacions per assegurar el compliment dels requisits BIOMASUD. En el cas de productors de biocombustible en la visita es procedeix, a més, a la presa d'una mostra de producte que és enviada a laboratori a fi d'analitzar els paràmetres requerits i determinar la conformitat amb les exigències BIOMASUD, definides en el mateix Manual BIOMASUD i, quan escaigui, d'acord amb les normes europees existents.

En funció de la qualitat i del tipus de biocombustible, es pot classificar en diferents qualitats.

Beneficis obtinguts:

  • Obertura de nous mercats. 
  • Diferenciació davant la competència (amb un logotip propi). 
  • Dona garanties al consumidor que el biocombustible compleix les especificacions tècniques BIOMASUD, assegurant una qualitat homogènia del biocombustible i un producte estandarditzat. 
  • La qualitat i homogeneïtat del biocombustible asseguren un millor comportament d'aquest en la combustió. 

La certificació BIOMASUD® està dirigida a empreses productores o comercialitzadores de biocombustibles sòlids d'ús domèstic (pèl·lets de fusta, estelles de fusta, pinyols d'oliva, clofolla de pinyons, clofolla d'ametlla, clofolla de pinya, clofolla d'avellanes, així com la barreja dels biocombustibles esmentats).

Es pot obtenir la certificació BIOMASUD integrada amb ISO 9001, ISO 14001​​​, Cadena de custòdia PEFCTM​, Cadena de custòdia FSC®.

Una vegada superat el procés de certificació​​, la seva organització obté:

  • ​Certificat de conformitat AENOR​
  • Llicència d'ús de la Marca BIOMASUD®. L'ús de la marca BIOMASUD s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts al manual BIOMASUD per al segell de qualitat de biocombustibles sòlids d'ús domèstic.​
Marca Biomasud

Marca Biomasud®
​ En funció de la qualitat i del tipus de biocombustible, es pot classificar en diferents qualitats: A, A1, A2, B, B1, B2, segons correspongui. Cada categoria porta associada un disseny de logotip diferent.​


AENOR és l'entitat de certificació reconeguda per AVEBIOM per a l'emissió de certificats BIOMASUD a Espanya.