Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Petjada de carboni d'organitzacions
Verificació voluntària inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) segons l'ISO 14064
Verificació voluntària inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) segons l'ISO 14064

Verificació voluntària inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) segons l'ISO 14064

Verificació voluntària inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) segons l'ISO 14064

Rastre carboni calculat
Rastre carboni reduït
Rastre carboni compensat 

Petjada de carboni d'organització/esdeveniments: càlcul, reducció i compensació.

El canvi climàtic s'ha identificat com un dels màxims reptes que afronten les nacions, els governs, les indústries i els ciutadans en les properes dècades. En resposta, s'estan desenvolupant i implantant iniciatives internacionals, regionals, nacionals i locals per limitar les concentracions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en l'atmosfera terrestre. Aquestes iniciatives sobre GEH es basen en la quantificació, el seguiment, l'informe i la verificació d'emissions o remocions de GEH.

La petjada de carboni d'una organització/esdeveniment és un instrument per determinar, avaluar i comunicar l'efecte dels productes, serveis i organitzacions en el canvi climàtic.

Avui dia existeixen diverses normes, referencials i guies per al càlcul de la petjada de carboni d'organització o esdeveniment, tant generals com sectorials, promogudes des de diverses institucions públiques o privades de prestigi reconegut. Per exemple, GHG Protocol, ISO 14064, etc.

L'objecte de la verificació és assegurar, de manera independent, que la declaració efectuada relativa a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, a través de l'informe d'emissions elaborades, és completa, és a dir, exacta, coherent, transparent i sense notablesdiscrepàncies.

Les verificacions de petjades de carboni d'organització o esdeveniment poden ser, complementàriament, de tres tipus:

 • CO2 calculat: es calcula la petjada de carboni amb els referencials reconeguts internacionalment i se'n concedeix el dret d'ús anualment.
 • CO2 reduït: es calcula la petjada de carboni amb els referencials reconeguts internacionalment i l'organització ha de demostrar que ha reduït les emissions.
 • CO2 compensat: es calcula la petjada de carboni amb els referencials reconeguts internacionalment i les tones de CO2 resultants es compensen amb VER o CER o altres accions (per exemple, fixacions de C02 efectives).

Beneficis interns per a la vostra organització:

 • Maneig de riscos de GEH i identificació d'oportunitats de reducció.
 • Report públic i participació en programes voluntaris de GEH (per exemple, els registres nacionals existents).
 • Participació en Programes obligatoris de report.
 • Participació en mercats de GEH.

Beneficis davant els vostres clients:

 • Augmentar la credibilitat, la coherència i la transparència de la quantificació, el seguiment i l'informe de GEH.
 • Reconeixement per actuació primerenca.
 • Reforç de l'organització com a socialment responsable.

La petjada de carboni d'organització o esdeveniment és aplicable a qualsevol empresa que estigui interessada a calcular, reduir o compensar les seves emissions de GEH. Si bé en tots els sectors d'activitat es té ja experiència de verificació, en els últims anys, els anomenats sectors difusos (transport, agroalimentari, residus, etc.) han incrementat la seva sensibilitat en aquest aspecte.

AENOR ofereix aquest servei de verificació possibilitant que sigui en la mateixa activitat que la verificació reglamentària de ​GEH, si l'organització està sotmesa segons el Pla nacional d'assignació.​​

AENOR està acreditada de forma específica per a aquesta activitat.

Una vegada superat el procés de verificació, la seva organització obté:

 • L'informe de Verificació.
 • La Declaració de Verificació d'AENOR.
 • El certificat de conformitat de verificació de l'inventari d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle segons la norma o referencial utilitzat.

  A més, disposarà d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.​

Rastre carboni calculat
Rastre carboni reduït
Rastre carboni compensat


AENOR fa la verificació anual de centenars d'organitzacions de tots els sectors d'activitat, moltes de les quals inclouen accions de reducció en el seu report verificat.​

8 dimarts
16.00 h

Com es pot registrar la petjada de carboni de les empreses? Cas pràctic segons el reglament regulador de les Balears

FebrerSEMINARI WEB


Curs: Petjada de carboni i la seva neutralitat. Gestió del carboni

Gestió de les reclamacions

Petjada de carboni

solucions globals clima

Com complir amb la Llei del canvi climàtic

solucions globals clima