Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Projectes del Mecanisme de Desenvolupament Net
Validació i verificació de projectes del Mecanisme de Desenvolupament Net
Validació i verificació de projectes del Mecanisme de Desenvolupament Net

Validació i verificació de projectes del Mecanisme de Desenvolupament Net

Validació i verificació de projectes del Mecanisme de Desenvolupament Net

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Compromís en terminis, proximitat i identificació amb el projecte

El procés de validació d'un projecte del Mecanisme de Desenvolupament Net (MDL) sota el Protocol de Kyoto consisteix en la comprovació del compliment íntegre per una activitat de projecte dels requisits establerts per la Junta Executiva del Mecanisme de Desenvolupament Net i de la Secretaria de la Convenció Marc de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic. Si l'activitat de projecte compleix tots aquests requisits, el projecte es registra i podrà generar reduccions certificades d'emissions d'acord amb el seu funcionament.

Les activitats de projecte s'enquadren en 16 categories o sectors, no relacionats directament amb sectors industrials específics. Els desenvolupadors de projectes s'enquadren en sectors com els de generació d'energia elèctrica, fabricació de clínquer i cimenter, petroquímica, refinació del petroli, gestió de residus, agroforestal, etc. L'activitat d'entitats financeres i organismes multilaterals internacionals és molt rellevant.​

En funció del servei contractat, un cop finalitzat el procés d'auditoria, el client rebrà: 

  • Informe de validació, que inclou una opinió de validació. En cas d'opinió positiva, AENOR sol·licitarà el registre de l'activitat del projecte del Mecanisme de Desenvolupament Net.
  • Informe de verificació, que inclou una opinió de verificació. En cas d'opinió positiva, AENOR sol·licitarà l'emissió de RCE.​

​AENOR està acreditada com a entitat operacional designada del Mecanisme de Desenvolupament Net del Protocol de Kyoto en els abastos sectorials de l'1 al 15, tant en validació com en verificació de la reducció d'emissions. Els projectes en què AENOR participa com a entitat operacional designada són els següents:

AENOR ha publicat al seu web els projectes següents, per consultar-los a totes les parts inte​ressades fins al novembre de 2008. A partir d'aquesta data, els projectes han estat publicats al web d'UNFCC.