Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Fi de condició de residus
Certificació fi de condició de residus

Certificació fi de condició de residus

Certificació fi de condició de residus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fomentar la prevenció, reutilització i valorització dels residus

La conscienciació​​​ sobre el problema que suposa el creixement de la producció de residus està cada cop més present en la societat actual. En aquest context, resulta fonamental fomentar la prevenció, reutilització i valorització dels residus abans de portar-los a un abocador com a última opció. Tots aquests aspectes s'han anat reflectint en una legislació cada cop més restrictiva en l'àmbit de la gestió dels residus, sota el marc de les directrius i objectius de l'economia circular.

L'any 2008 es va publicar la Directiva 2008/98/CE, que estableix mesures destinades a protegir el medi ambient i la salut humana mitjançant la prevenció o la reducció dels impactes adversos de la generació i gestió dels residus, la reducció dels impactes globals de l'ús dels recursos i la millora de l'eficàcia d'aquest ús. Un dels aspectes de la Directiva 2008/98 és el de la fi de la condició de residu, que es planteja com una de les possibilitats per valoritzar els residus generats alhora que permet flexibilitzar el mercat de primeres matèries.

Mitjançant aquesta certificació, AENOR assegura que, a l'empresa, hi ha un sistema de gestió de la qualitat en què es compleixen amb els requisits de qualitat dels reglaments pertinents, i possibilita la comercialització d'aquests productes perquè han superat els controls de qualitat exigits en tot el procés de trasformación del residu en matèria primera (entrada, producci​ó i sortida).​

El sistema de gestió de la qualitat és perfectament compatible i complementari al de la ISO 9001, ISO 14001 i ​ ISO 45001, per la qual cosa el procés d'implantació i certificació resultarà més senzill per a les organitzacions que tinguin un sistema de gestió certificat de conformitat amb la norma esmentada.

​Un cop superat el procés d'auditoria, l'organització obté un informe d'auditoria, que inclou les desviacions, observacions i oportunitats de millora resultat del procés d'auditoria. Així mateix, en cas de resultat satisfactori, el client obté el certificat de conformitat d'AENOR de sistema de gestió de la qualitat en valorització de residus, que possibilita la comercialització d'aquests productes.

​AENOR és l'empresa que més certificacions ha emès de sistemes de gestió de la qualitat en valoració de residus de les empreses.