Salta navegació principal
Certificació del sistema de gestió energètica ISO 50001

Certificació del sistema de gestió energètica ISO 50001

Certificació del sistema de gestió energètica ISO 50001

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ISO 50001 amb estructura d'alt nivell

ISO 50001 és la norma de gestió de l'energia empresarial més utilitzada al món . La certificació d'un Sistema de Gestió d'Energia segons l'ISO 50001 ajuda les organitzacions a implantar una política energètica i a gestionar adequadament els aspectes energètics derivats de la seva activitat, com ara els serveis, les instal·lacions, els productes, etc., la qual cosa es tradueix en un estalvi real i quantificable del cost energètic en les organitzacions. L'ISO 50001 proporciona les eines necessàries per identificar les activitats que consumeixen més energia i que suposen una “fuga energètica i econòmica”. Una vegada identificades, les organitzacions activen un pla de mesures per minimitzar els consums energètics de les seves pròpies instal·lacions i sistemes de forma integrada, maximitzant-ne al mateix temps l'eficiència energètica. Això contribueix a un ús de l'energia eficient i més sostenible, i atorga màxima confiança en el sistema de gestió ISO 50001.

ISO 50001: novetats i millores

La renovada norma ISO 50001 aporta les novetats i millores següents:

 • Millores estructurals: Igual que la resta de les noves normes ISO, la norma 50001 té una estructura d'alt nivell, la qual cosa millora l'alineament amb altres sistemes de gestió i facilita a les organitzacions la integració d'aquests.
 • Més incidència en la millora contínua: La versió renovada posa especialment l'accent en la necessitat de treballar en la millora contínua com a factor clau d'un sistema de gestió energètica, i aquesta millora està més clarament relacionada amb la informació derivada de l'anàlisi i avaluació del sistema.
 • Més enfocament al negoci: Es posa focus en el negoci, gràcies a la posada en marxa i implantació d'un Procés de Planificació Energètica més estratègic i tàctic. A més presta atenció a la comprensió, l'organització i el seu context.
 • Millor acompliment energètic: Eleva la capacitat per exposar la millora de l'acompliment energètic incrementant mètriques amb un indicador d'acompliment energètic, un indicador d'acompliment energètic de referència i de millora rendiment energètic.
 • Planificar, Analitzar i Actuar: La nova ISO 50001 incideix especialment en la captura de dades, per a una planificació del SGE i els seus processos energètics, millora de l'acompliment energètic, el compliment de requisits legals i altres requisits i èxit dels objectius energètics.

AENOR t'ajuda a beneficiar-te de les subvencions en eficiència energètica que dona el govern, presentant l'informe que acredita que la teva empresa ha fet millores tecnològiques en equips i processos industrials, o certificant la teva ISO 50001 com a garantia d'una correcta implantació d'un sistema de gestió energètica. Informa-te'n aquí.​SECTOR ENERGIA
​INDÚSTRIA
​TERCIARI
​TRANSPORT
 • ​ISO 50001
 • ​ISO 50001
 • ​ISO 50001
 • ​ISO 50001
 • ​V. AUDITORIA ENERGÈTICA
 • V. AUDITORIA ENERGÈTICA
 • ​V. AUDITORIA ENERGÈTICA
 • V. AUDITORIA ENERGÈTICA
 • ​V. ENERGÈTICA RENOVABLE
 • G. DEMANDA DE LA INTERROMPIBILITAT
 • V. ENERGIA RENOVABLE​
 • ​G. CONDUCCIÓ EFICIENT
 • ​PROVEÏDOR SERV. ENERGÈTIC
 • V. ENERGIA RENOVABLE​


 • ​PLA DE NEGOCI PSE


 • ​​ISO 9001 - ISO 14001
 • PETJADA DE CARBONI

La Certificació de Sistemes de Gestió Energètica s'adreça a aquelles organitzacions que volen demostrar que han implantat un sistema de gestió energètica, fan més ús d'energies renovables o excedents o han sistematitzat els seus processos energètics, cercant la seva coherència amb la política energètica de l'organització.

L'ISO 50001 de Sistemes de gestió de l'energia té vocació universal i s'aplica a qualsevol organització.

El Sistema de Gestió Energètica es basa en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar-Fer-Verificar-Actuar) i és compatible amb altres mesures d'estalvi i eficiència energètica. De la mateixa manera, aquesta nova norma s'ha dissenyat de manera similar a altres normes de sistemes de gestió com ISO 14001 o ISO 9001, per la qual cosa resulta una eina complementària, compatible i integrable amb altres sistemes de gestió.

Les empreses certificades obtenen:

 • El Certificat AENOR de Sistemes de Gestió Energètica.
 • La llicència d'ús de la Marca AENOR de Gestió Energètica.
Marca AENOR de Sistemes

Marca AENOR Gestió
energètica ISO 50001

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
RECOGNIZED CERTIFICACION

L'any 2007, AENOR va publicar la Norma UNE 216301 Sistema de Gestió Energètica i, a finals de 2011 es va publicar la norma europea UNE-EN ISO 50001, els requisits i principis de la qual són pràcticament els mateixos que els de la norma UNE a la qual substitueix.

Des de l'any 2007, AENOR presta els seus serveis de certificació en gestió energètica i lidera el mercat d'acord amb l'ISO 50001.

Espanya és el vuitè país del món i el sisè d'Europa per nombre de certificats del sistema de gestió de l'energia de conformitat amb la norma ISO 50001 amb 568 reconeixements, segons l'últim informe d'ISO.


Marca AENOR Gestió energètica UNE-EN ISO 50001Descobreix tota la formació disponible sobre la norma ISO 50001

Cursos de formació

Som els primers acreditats per ENAC en la nova ISO 50001!

50001

Coneix els casos pràctics d'implantació de l'ISO 50001

Certificació de proveïdors de servei energètic classificat


Ajudes del Govern per a projectes d'eficiència energètica:

 

Subvencions en eficiència energèticaConeix totes les solucions globals d'AENOR a l'ISO 50001

ISO 50001