Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca AENOR N>Certificació edifici sostenible
Què és la Certificació edifici sostenible d'AENOR?

Què és la Certificació edifici sostenible d'AENOR?

La primera certificació per a construcció i arquitectura sostenible.

Es tracta d'una iniciativa pionera al mercat, ja que, per primera vegada, una certificació en l'àmbit de la construcció té en compte els criteris ESG.

Aquests criteris d'acompliment sostenible de l'edifici, que inclouen un aspecte mediambiental, social i de bon govern, es mesuren en cada fase del projecte per separat. Així mateix, aquest segell garanteix les característiques prestacionals dels materials de construcció (qualitat i seguretat) posant el focus específic en l'ús de productes i processos certificats per la Marca AENOR N i l' Marca AENOR N sostenible, i utilitzant com a base els criteris de sostenibilitat europeus Level(s).

Aquest nou distintiu d'AENOR té l'amplitud de visió necessària per donar la resposta adequada a una nova manera de fer les coses, ja que impulsa el compromís de la construcció i de l'arquitectura sostenible amb el futur i els valors de la societat.

Edifici sostenible és una certificació que genera confiança entre la ciutadania, les administracions públiques i els inversors.

 
Dos segells nous per certificar la sostenibilitat en la construcció

La Marca AENOR N sostenible i la Certificació edifici sostenible s'afegeixen a la Marca AENOR N

Com és el procés de certificació d'un edifici sostenible?

El model compta amb l'aportació a la sostenibilitat de quatre famílies d'agents obligatòries i dues d'opcionals, més l'avaluació dels criteris LEVELs de sostenibilitat en l'edifici per certificar.

Cada família d'agents obligatoris contribueix al valor de sostenibilitat de l'edifici com a màxim amb 100 punts i amb un mínim de 50. En qualsevol cas, la suma de tots els agents haurà de ser superior a 240.

En els edificis rehabilitats, es valorarà no exigir alguna de les famílies d'agents, depenent del projecte de rehabilitació.

En els edificis construïts, s'aplicarà l'avaluació LEVELs.

Les marques de sostenibilitat s'avaluen al si de CTC o pels serveis tècnics d'AENOR. 

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits del Certificat edifici sostenible, la seva organització obté:

  • El Certificat AENOR d'edifici sostenible. La llicència d'ús de la marca Edifici Sostenible d'AENOR.


Per a la determinació de l'índex de sostenibilitat de cada agent, s'estableixen:

  • quatre requisits per a l'organització (prestacional, mediambiental, econòmic i social)
  • dos requisits per al producte o procés (prestacional i mediambiental)

Cada requisit, que tindrà una ponderació determinada, té definits uns criteris de sostenibilitat que són avaluats a través d'una sèrie d'indicadors.

S'avaluarà el comportament de l'edifici d'acord amb les normes de la família UNE-EN 15643 i UNE-EN 15978, i els objectius del marc europeu, que es desenvolupen en tres temàtiques, sis macroobjectius i quinze indicadors.Prefabricats de formigó encara més sostenibles

Un any de sostenibilitat en la construcció

Un any de sostenibilitat en la construcció

Un any de sostenibilitat en la construcció