Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació d'organitzacions i serveis>Com fer visible el teu certificat
Com fer visible el teu certificat

Com fer visible el teu certificat

Equip de joves entusiasmats pels èxits aconseguits

​​​​​​

L'aposta per la qualitat, el respecte pel medi ambient o la seguretat i la salut de les persones són aspectes que les empreses d'avui dia consideren prioritaris en la seva gestió. El treball que fan aquestes entitats per millorar contínuament en aquests àmbits es reconeix, per exemple, quan una empresa obté un certificat d'AENOR. Per aquesta raó, quan es decideix que una tercera part independent certifiqui l'esforç que han fet, l'organització vol que aquest reconeixement sigui divulgat de la manera més extensiva possible.

A més de les marques de certificació en si, les entitats demanen cada vegada més suports i productes diferents a través dels quals poder fer pública la qualitat de la seva feina. Per això, AENOR disposa d'una àmplia gamma de materials que ajuda els seus clients de certificació a difondre els seus respectius certificats. Es tracta d'escultures, banderes, cartells, expositors, plaques, etiquetes adhesives i marcs dissenyats per ser exposats en diferents espais, tant d'interior com d'exterior. Aquests productes confereixen un valor diferencial que ajuda a comunicar els èxits dels seus clients de certificació a la societat, així com a generar confiança entre els seus col·laboradors, clients i consumidors.

Una vegada aconseguit el certificat, les empreses utilitzen els materials de promoció que AENOR posa a la seva disposició. Això, per una banda, afavoreix el seu reconeixement, ja que estan presents en el mateix format en el nostre dia a dia i, per una altra, redueix els costos de producció que suposaria el fet que cadascuna de les empreses hagués d'elaborar els materials per separat.


Deu claus per fer amb èxit auditories en remot

Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil 

AENOR ajuda a gestionar el procés d'auditoria de les organitzacions per poder-les portar a terme en remot, garantint la confiança dels sistemes, així com la qualitat i l'adequació dels processos. Aquest article ofereix deu claus perquè les organitzacions puguin emprendre amb èxit una auditoria en remot.

#QuedatACasa #AENORSempreAmbTu Llegir l'article

Davant de situacions difícils és imprescindible trobar solucions factibles. Agilitzar els processos d'auditoria i poder seguir duent a terme la nostra feina de manera que es permeti verificar la implantació dels sistemes de gestió en les millors condicions de fiabilitat, segueix ajudant a demostrar la confiança dels sistemes per garantir la qualitat i l'adequació dels processos.

 Veure infografia

Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Fes visible el teu certificat i demostra el que vals…