Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació compliment normatiu empresarial i bon govern>Prevenció de delictes en les organitzacions
Certificació de prevenció de delictes en organitzacions UNE 19601
Prevenció de delictes

Certificació de prevenció de delictes en organitzacions UNE 19601

Certificació de prevenció de delictes en organitzacions UNE 19601

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bones pràctiques per prevenir delictes, reduir el risc, i fomentar una cultura empresarial ètica i de compliment amb la llei.

Aquest estàndard estableix els requisits d'un sistema de gestió per a:

  • Prevenir la comissió d'actes constitutius de delictes que es puguin cometre sota la cobertura de la persona jurídica i que comportin responsabilitat penal per a aquesta.
  • Fomentar la cultura de prevenció i compliment i demostrar el compromís dels líders de l'organització.
  • Establir mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes i per reduir de manera significativa el risc de cometre'ls.
  • ​Millorar la gestió, ajudar a reduir el risc penal i donar més garantia de seguretat i confiança davant òrgans de govern, accionistes i inversors, entre altres grups d'interès.

La Llei orgànica 1/2015 de reforma del Codi penal considera els models de prevenció de delictes com a possibles elements d'exoneració i atenuació de la responsabilitat penal de la persona jurídica, sempre que compleixin una sèrie de requisits.

Aquesta norma considera el que estableix la Llei 1/2015 respecte dels requisits dels models de prevenció de delictes i els complementa amb les millors pràctiques internacionals establertes en l'àmbit de la responsabilitat social, compliance i gestió de riscos.​​

L'auditoria externa de certificació del model de prevenció de delictes efectuada per un tercer independent, expert i de prestigi com AENOR és una de les maneres més fiables, eficaces i transparents de donar resposta a aquests requisits i d'evidenciar el compromís explícit i públic de l'organització i els seus líders amb la cultura de compliment.

Organitzacions de qualsevol sector que per la seva mida, activitat, sector, complexitat, necessitats de clients, presència internacional o rellevància vulguin demostrar el seu compromís amb una cultura de compliment i prevenció de riscos legals i de millora contínua.

Certificat de conformitat de Compliment normatiu Penal de conformitat amb el Sistema de gestió de compliment normatiu penal. Requisits amb orientació per al seu ús. Complet i detallat informe d'auditoria externa.

Marca AENOR Conform IURISCERT Prevenció de delictes

IURISCERT Compliment normatiu penal
​UNE 19601

 

Organitzacions com ara Mutua Madrileña, Cecabank... ELECNOR, SAREB, TELEFONICA, IBERDROLA, ENDESA…… ja han aconseguit el certificat AENOR IURISCERT UNE 19601 una vegada feta l'auditoria externa.​

Marca AENOR Conform IURISCERT Prevenció de delictes

Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores