Salta navegació principal
Índex de bon govern corporatiu (IBGC)

Índex de bon govern corporatiu (IBGC)

Índex de bon govern corporatiu (IBGC)

Certificació de Bon Govern Corporatiu

L'Índex de Bon Govern Corporatiu d'AENOR és la primera certificació sobre aquesta matèria a Espanya i es basa en la metodologia de l'Índex de Bon Govern Corporatiu creada per la consultora experta en reputació Villafañe & Asociados. Villafañe & Asociados amb el qual les empreses podran demostrar el seu bon acompliment en aquesta matèria davant dels seus stakeholders clau: clients, societat en general, empleats, proxies, inversors o el mateix regulador.

La certificació, que es basa en la normativa espanyola i en el codi de Bon Govern de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), maneja mètriques estandarditzades que mesuren el grau de compliment en Bon Govern a partir de 9 variables, 41 indicadors, cadascun d'ells amb el detall dels criteris de valoració; i identifica les accions de millora de la governança d'una empresa i l'impacte que té la implementació de cadascuna d'aquestes.

Les nou variables comentades toquen aspectes com el Consell d'Administració des de diversos angles; la participació a la Junta General d'Accionistes; transparència, anticorrupció i frau; i la sostenibilitat i governança ESG (Environmental, Social and Governance).

Cada variable té una puntuació que s'obté de la suma de les puntuacions dels indicadors que l'integren, de manera que la màxima puntuació que es pot aconseguir, amb el total de les 9 variables, seria de 1.000 punts.

La verificació feta per AENOR es basa en l'anàlisi de la informació pública i altra informació de què disposa l'organització.

L'esquema de certificació desenvolupat per AENOR estableix tres nivells, en funció de la puntuació total obtinguda per l'organització:

  • De 500 a 699 punts (G)
  • De 700 a 899 punts (G+)
  • De 900 a 1.000 punts (G++)

Beneficis de la certificació de Bon Govern

Els principals beneficis que proporciona aquesta certificació són: disposar d'un sistema d'avaluació objectiu, comptar amb una certificació per un tercer independent que acredita el nivell del bon govern corporatiu i millorar la informació pública i identificar les principals àrees de millora.

Amb aquesta certificació, les companyies compten amb un potent instrument per expressar el seu compromís rigorós i a llarg termini en aquest camp.

Rafael García Meiro, CEO d'AENOR, i Justo Villafañe, president de Villafañe & Asociados, coincideixen en el fet que "estem davant la certificació d'un índex únic i pioner, que ajudarà totes les companyies a millorar la realitat corporativa però també el reconeixement dels seus grups d'interès cap al seu Bon Govern", segons paraules textuals d'ambdós.

sectors, certificats i informació de bon govern corporatiu

  • Certificat de l'índex de bon govern corporatiu (segons nivell G, G+ o G++)
  • Llicència d'ús de la marca d'índex de bon govern corporatiu


Prosegur i Prosegur Cash han estat les primeres companyies a rebre la certificació de bon govern corporatiu d'AENOR, obtenint ambdues la qualificació de G++, la màxima puntuació en la certificació que atorga AENOR.

Avui dia, empreses cotitzades ja estan en procés de certificació. 

La vanguardia del buen gobierno corporativo (Cinco Días)

Estructura d'un pont, empreses constructores

Entrevista El Economista

Mayrata Conesa, Gerent de Compliment Normatiu i Bon Govern d'AENOR t'explica tots els detalls en aquesta entrevista (El Economista).

Estructura d'un pont, empreses constructores

Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Primera certificació de Bon Govern Corporatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores