Salta navegació principal
Índex de Bon Govern Corporatiu (IBGC). Versió 2.0

Índex de Bon Govern Corporatiu (IBGC). Versió 2.0

Índex de Bon Govern Corporatiu (IBGC). Versió 2.0

Certificació de Bon Govern Corporatiu. Nova versió

El 2021, AENOR va llançar al mercat la primera solució de certificació en matèria de bon govern corporatiu.

Després de diversos processos de certificació, i tenint en compte les necessitats de les organitzacions, AENOR ha fet un pas més perfeccionant aquesta solució de certificació gràcies a la col·laboració i l'assessorament d'entitats de prestigi nacional i internacional, com Deloitte Legal, Ernst&Young Abogados, PwC Tax & Legal i el despatx Garrigues.

Aquesta nova versió recull les millors pràctiques actualitzades en la matèria i millora el seu contingut, ja que permet que les empreses demostrin el seu bon acompliment en aquest camp davant els seus stakeholders clau: inversors, proxies, clients, empleats, el mateix regulador i la societat en general.

El Model del Bon Govern Corporatiu (IBGC v.2.0) preveu el manteniment de la metodologia actual. Es basa en 7 variables, i dins de cadascuna s'han agrupat un total de 180 indicadors, als quals s'han associat una puntuació de manera individual, criteris i un sistema de certificació per nivells.

Cada variable ordena els indicadors en blocs i assigna una puntuació a cada indicador, de manera que el compliment de cada indicador acumula punts en el resultat global. Cada variable té un valor de 150 punts.

Les 7 variables comentades se centren en aspectes com la composició del Consell d'Administració, el funcionament i les competències del Consell d'Administració, les comissions del Consell d'Administració, la retribució, la Junta General d'Accionistes, la transparència i altres aspectes de govern corporatiu i Compliance.

Beneficis de la certificació de Bon Govern

Els principals beneficis que proporciona aquesta certificació són: disposar d'un sistema d'avaluació objectiu, comptar amb una certificació per un tercer independent que acredita el nivell del bon govern corporatiu i millorar la informació pública i identificar les principals àrees de millora.

Amb aquesta certificació, les companyies compten amb un potent instrument per expressar el seu compromís rigorós i a llarg termini en aquest camp.

  • Certificat de l'índex de bon govern corporatiu (segons nivell G, G+ o G++)
  • Llicència d'ús de la marca d'índex de bon govern corporatiu


Prosegur i Prosegur Cash han estat les primeres companyies a rebre la certificació de bon govern corporatiu d'AENOR, obtenint ambdues la qualificació de G++, la màxima puntuació en la certificació que atorga AENOR.

Avui dia, empreses cotitzades ja estan en procés de certificació. 

elEconomista:
Entrevista a Mayrata Conesa sobre el nou IBGC

Estructura d'un pont, empreses constructores

Presentació del nou Índex de Bon Govern Corporatiu 2.0


Cinco Días:
L'avantguarda del bon govern corporatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores

elEconomista:
Mayrata Conesa, gerent de Compliment Normatiu i Bon Govern d'AENOR

Estructura d'un pont, empreses constructores

Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Primera certificació de Bon Govern Corporatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores