Salta navegació principal

Solucions Global

management gestió de risc

Transforma el risc en oportunitat, gràcies a AENOR

El context en què es mouen les organitzacions és cada vegada més complex i les exigències dels grups d'interès són cada vegada més grans: qualitat de productes i serveis, protecció mediambiental, riscos operatius, financers, reguladors, control de costos, responsabilitat social, bon govern, prevenció de delictes i seguretat i salut dels empleats, entre d'altres.

La gestió global dels diferents riscos ha de formar part dels plans estratègics i de gestió de les organitzacions, i és un factor i la clau imprescindible per assegurar-ne l'èxit. 

Normes, Formació i Certificació et donen una visió global de tota l'oferta de serveis i productes AENOR en Riscos: 


Solucions en Gestió del risc UNE-ISO 31000

NORMES

LLIBRES


CERTIFICACIÓ

​La nova certificació de Gestió del Risc segons l'UNE-ISO 31000 reconeix les organitzacions que han implantat un model de risc d'acord amb aquesta nova versió de la norma ja certificable. Enfocada principalment al risc corporatiu, permet avançar en la gestió d'altres tipus de riscos més específics com els operatius, jurídics, financers o estratègics.

Abans de finalitzar l'any 2020, els certificats en l'Especificació AENOR EA0031:2013 hauran de fer la transició cap a UNE-ISO 31000.

Com certificar-se?


Solucions en Gestió de la continuïtat del negoci

NORMES
  • UNE-EN ISO 22301:2015 Protecció i seguretat dels ciutadans. Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci. Especificacions
  • UNE-EN ISO 22313:2015 Protecció i seguretat dels ciutadans. Sistema de gestió de la continuïtat del negoci. Directrius   

CERTIFICACIÓ

La certificació AENOR d'acord amb la norma UNE-EN ISO 22301:2015 permet afrontar i superar, de la millor manera possible, situacions d'incertesa, crisi i canvis que acompanyen l'entorn actual empresarial. Suposa la posada en marxa i aplicació de controls i mesures per gestionar els riscos generals a què estigui exposada la continuïtat del negoci d'una organització, tenint en compte la seva capacitat de resiliència.

Com certificar-se?

Coneix l'experiència de Mapfre

Solucions en Gestió d'emergències

NORMES
  • UNE-ISO 22320:2013 Protecció i seguretat dels ciutadans. Gestió d'emergències. Requisits per a la resposta a incidents

CERTIFICACIÓ

​UNE-ISO 22320:2013 recull les millors pràctiques mundials per establir l'ordre i el control organitzacional d'estructures i procediments, presa de decisions, traçabilitat i gestió de la informació, i coordinació per poder respondre de forma eficaç a qualsevol situació d'emergència.

Com certificar-se?

Coneix l'experiència d'IFEMA

La gestió de la seguretat com a estratègia

Les organitzacions compromeses amb la gestió de riscos són conscients que la implantació de normes els dona la possibilitat de dur a terme aquesta gestió de manera més eficaç, maximitzar oportunitats i minimitzar pèrdues.

AENOR li ofereix els seus serveis de certificació basats en els estàndards, normes i referències legals més exigents, en els àmbits de la seguretat i salut laboral, seguretat de productes i instal·lacions, seguretat de la informació, seguretat alimentària i seguretat en la cadena de subministrament, entre d'altres.

Més informació

 

    Programari per facilitar la gestió de riscos

Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil 

Certool és la família de solucions informàtiques d'AENOR per a la gestió eficaç dels sistemes ISO

A més, com a novetat, acabem de renovar el mòdul de riscos, que permet automatitzar completament el procés de gestió del risc i representar mapes en gràfics visuals i interactius


Coneix Certool

 
 
 
En 2 minuts
UNE-ISO 31000
Gestió global del risc amb l'UNE-ISO 31000

Més informació

IFEMA
Experiència d'IFEMA en Gestió d'emergències

Més informació

Mapfre
Experiència de Mapfre en Continuïtat de Negoci

Més informació