Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació compliment normatiu empresarial i bon govern>Prevenció de delictes en les organitzacions
Certificació de prevenció de delictes en organitzacions UNE 19601
Prevenció de delictes

Certificació de prevenció de delictes en organitzacions UNE 19601

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bones pràctiques per prevenir delictes, reduir el risc, i fomentar una cultura empresarial ètica i de compliment amb la llei.

Aquest estàndard estableix els requisits d'un sistema de gestió per a:

  • Prevenir la comissió d'actes constitutius de delictes que es puguin cometre sota la cobertura de la persona jurídica i que comportin responsabilitat penal per a aquesta.
  • Fomentar la cultura de prevenció i compliment i demostrar el compromís dels líders de l'organització.
  • Establir mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes i per reduir de manera significativa el risc de cometre'ls.
  • ​Millorar la gestió, ajudar a reduir el risc penal i donar més garantia de seguretat i confiança davant òrgans de govern, accionistes i inversors, entre altres grups d'interès.

La Llei orgànica 1/2015 de reforma del Codi penal considera els models de prevenció de delictes com a possibles elements d'exoneració i atenuació de la responsabilitat penal de la persona jurídica, sempre que compleixin una sèrie de requisits.

Aquesta norma considera el que estableix la Llei 1/2015 respecte dels requisits dels models de prevenció de delictes i els complementa amb les millors pràctiques internacionals establertes en l'àmbit de la responsabilitat social, compliance i gestió de riscos.​​

L'auditoria externa de certificació del model de prevenció de delictes efectuada per un tercer independent, expert i de prestigi com AENOR és una de les maneres més fiables, eficaces i transparents de donar resposta a aquests requisits i d'evidenciar el compromís explícit i públic de l'organització i els seus líders amb la cultura de compliment.

Organitzacions de qualsevol sector que per la seva mida, activitat, sector, complexitat, necessitats de clients, presència internacional o rellevància vulguin demostrar el seu compromís amb una cultura de compliment i prevenció de riscos legals i de millora contínua.

Certificat de conformitat de Compliment normatiu Penal de conformitat amb el Sistema de gestió de compliment normatiu penal. Requisits amb orientació per al seu ús. Complet i detallat informe d'auditoria externa.

Marca AENOR Conform IURISCERT Prevenció de delictes

IURISCERT Compliment normatiu penal
​UNE 19601

 

Organitzacions com ara Mutua Madrileña, Cecabank... ELECNOR, SAREB, TELEFONICA, IBERDROLA, ENDESA…… ja han aconseguit el certificat AENOR IURISCERT UNE 19601 una vegada feta l'auditoria externa.​

Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Curs: Gestió de compliment normatiu penal. Norma UNE 19601

Gestió de les reclamacions