Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Inspecció>Inspecció associada al trànsit marítim
Inspeccions associades al transport marítim

Inspeccions associades al transport marítim

Port marítim de mercaderia.

Els serveis d'inspecció d'AENOR faciliten l'èxit de les operacions internacionals i asseguren el compliment dels acords​​ contractuals durant el trànsit de mercaderies.

La supervisió i el seguiment dels enviaments, tant en contenidors com a granel, és un requisit comercial bàsic en aquest tipus d'operacions. El control efectiu de quantitats i l'estat correcte de la mercaderia són aspectes fonamentals en el transport marítim.

Per això AENOR li ofereix els següents serveis d'inspecció durant el transport marítim de la mercaderia​​​:

Cos d'un got de mercaderia marcant la longitud d'aquest en metres.
Control de pes

Hi ha dues maneres d'assegurar la mercaderia carregada i descarregada a granel en un vaixell, bé a través del control continu de la bàscula o a través del control de calats del vaixell (draft survey) segons el desplaçament del nivell de l'aigua.

Persona manipulant una màquina elevadora aixecant un contenidor de mercaderia.
Inspecció càrrega, descàrrega, estiba i trincatge

​Supervisió d'aquestes operacions en els ports d'origen, destinació i transbordament per comprovar que la mercaderia es manipula, estiba i emmagatzema de manera correcta i segura. Actuacions específiques com el ​càlcul de trincatge i les inspeccions de soldadura per a càrregues pesades i voluminoses.​​

Focus, quality, quantity.
Inspecció prèvia a l'embarcament

​La idoneïtat dels productes es pot assegurar amb inspeccions prèvies dels enviaments que incloguin aspectes com embalatge, producte, marcat, etiquetat, documentació que acompanya l'enviament, supervisió del tancament i precintat dels​ contenidors i presa de mostres per a analítiques​.

Cellers i escotilles.
Inspecció de cellers i escotilles

Comprovacions de l'estat correcte de les bodegues perquè la càrrega es transporti en bones condicions i s'evitin contaminacions i pèrdues, així com la fixació i el segellament de les tapes d'escotilla, revisant-ne el funcionament i l'estanquitat adequats.​

Got al mar amb un vaixell al costat.
​Bunkers survey​

Es determina la quantitat de combustible (bunkers) a bord d'un vaixell en un moment concret. És habitual en els processos de proveïment (intake) per comprovar el subministrament i en les operacions de lloguer (on/off - hire) fixant el combustible existent en el moment de l'entrega.

Plataforma d'un got amb mercaderia en moviment.
Conditions survey

Amb l'objectiu de verificar l'estat del vaixell i els possibles danys que hi pugui haver durant les cessions i els lloguers, es fa una revisió del casc, les bodegues, les grues, les baranes, la maquinària i altres estructures del vaixell, i se'n comprova el bon estat d'ús i manteniment.

Sac de cartó trencat en un extrem.
Peritatge i valoració de danys

Acostuma a ser necessària la participació d'una entitat independent que estableixi la quantia dels danys que afecten la mercaderia durant el transport (sinistres dels vehicles, manipulacions incorrectes, productes mullats durant la travessia o, simplement, furts) a​ixí com la naturalesa i causa per a la resolució d​e les reclamacions.

  Dibuix d'un esquema en retolador.
Servei personalitzat

​​En col·laboració amb el client, AENOR defineix el programa de control i servei d'inspecció/supervisió que es necessita, i s'ajusta a les necessitats de compradors i/o venedors, incloent-hi tots els requisits que el projecte requereixi.