Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector públic - Certificacions>Actius de la ciutat 178303
UNE 178303 Gestió d'actius de la ciutat
UNE 178303 Gestió d'actius de la ciutat

UNE 178303 Gestió d'actius de la ciutat

UNE 178303 Gestió d'actius de la ciutat

​Soluciones en certificació per al Smart cities: La millora contínua aplicada als actius de les entitats locals

La norma UNE 178303 de Gestió d'Actius de la Ciutat especifica els requisits per establir, implementar, mantenir i millorar un sistema de gestió d'actius municipals, amb el propòsit de permetre a una entitat local disposar d'un enfocament sistemàtic per assolir una millora contínua en la seva gestió, incloent-hi tots els elements que componen l'inventari de béns i drets. A més, aquesta norma defineix un conjunt d'activitats coordinades i sistemàtiques, de manera que una entitat local, d'acord amb el seu pla estratègic, pugui manejar de manera òptima i sostenible: els seus actius, el seu acompliment, els riscos i les despeses associats durant el cicle de vida dels diferents actius de la ciutat.

La certificació de gestió d'actius de la ciutat és aplicable a tots els ens locals que vulguin assegurar que compleixen la seva política de gestió d'actius declarada i que vulguin demostrar aquest compliment a tercers. La certificació segons la norma UNE 178303 es fa imprescindible per a la correcta gestió i manteniment dels béns municipals amb el consegüent estalvi de costos que es generen.

L'avaluació de la conformitat de l'UNE 178303 de gestió d'actius de la ciutat forma part d'un grup d'eines clau desenvolupades pels experts en intel·ligència en territoris i ciutats, que contribueixen a impulsar els territoris intel·ligents. 

El concepte de territori intel·ligent es consolida com un dels elements bàsics de les estratègies d'innovació dels territoris, i és una prioritat de les estratègies de la Unió Europea en el seu Horitzó 2020. Espanya es posicionarà com a país punter en innovació amb relació als territoris intel·ligents, gràcies al fet que s'han establert marcs de referència per al desenvolupament de la gestió dels territoris Smart, i s'han estructurat al voltant de les normes creades al CTN 178 de Smart Cities, i és aquest un punt clau per considerar a l'hora d'atreure inversions privades als territoris, generar treball i incrementar el PIB, la productivitat i la qualitat de vida. 

La transformació dels territoris en intel·ligents repercutirà en el model de gestió de les ciutats en àrees diverses com les relacionades amb la transparència, la transformació digital, la mobilitat, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic dels territoris, etc. Així per al disseny correcte de les polítiques públiques es fa necessària l'anticipació dels problemes, per la qual cosa la innovació ha de funcionar com a eix transversal per poder donar solució als serveis públics ex novo i als serveis tradicionals.


AENOR, a través de les avaluacions de la conformitat específiques per a aquest àmbit, contribueix a l'estratègia de ciutats i territoris intel·ligents, ajudant a avaluar el grau d'implantació d'aquelles mesures i accions que les identifiquen i caracteritzen

Algunes de les normes més rellevants són: 

  • UNE 178301 de Open data d'open data.
  • ISO 37120 de Desenvolupament sostenible a les ciutats
  • destinacions turístiques intel·ligents, de conformitat amb les normes UNE 178501 i UNE 178502,
  • L'avaluació de les normes UNE 178201 i 178202.
  • UNE 178104 Sistemes integrals de gestió de la ciutat intel·ligent
  • La norma UNE 178105 Accessibilitat universal a les ciutats intel·ligents.
  • També molt important per als territoris i ciutats intel·ligents, el desenvolupament i avenç en altres normes, com ara l' UNE 178402  de Ports intel·ligents i l' UNE 178101  d'Infraestructures, entre d'altres.