Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Aeroespacial>PECAL 2310 i 2110 per a defensa
Normatives PECAL / AQAP

Normatives PECAL / AQAP

Requisits de l'OTAN per a l'assegurament de la qualitat

La implantació de sistemes de gestió de qualitat d'acord amb les normes AQAP/PECAL en les diferents organitzacions assegura la confiança dels òrgans de contractació en la capacitat dels subministradors per complir els requisits dels contractes.

La normativa de qualitat en Defensa està constituïda per la sèrie de normes AQAP, sèrie 2000. L'OTAN té com a criteri la utilització en la màxima extensió possible dels estàndards internacionals; així les normes AQAP es basen en les normes ISO 9000 amb una sèrie de requisits addicionals OTAN. La normativa espanyola PECAL és la transposició de la normativa AQAP.

Les normes PECAL sèrie 2000, són les següents:

  • PECAL 2110 "Requisits OTAN d'Assegurament de la Qualitat per al Disseny, el Desenvolupament i la Producció".
  • PECAL 2210 "Requisits OTAN d'Assegurament de la Qualitat del Software, suplementaris a la 2110".
  • PECAL 2310. Requisits OTAN per als sistemes de gestió de qualitat de subministradors d'aviació, espacials i de defensa.

Els objectius que s'aconsegueixen amb aquesta certificació són:

  • Assegurar, abans de l'adjudicació del contracte, la capacitat de les empreses espanyoles de complir els requisits de qualitat que es poden establir.
  • Informar a països i agències OTAN del sistema de qualitat de les empreses.
  • Facilitar l'accés d'empreses espanyoles per concursar en contractes d'adquisició a l'exterior.

Les certificacions PECAL estan perfectament integrades amb la ISO 9001.

Des de l'any 2004 s'externalitza gradualment el sistema d'auditories que sustenta l'"Esquema de certificació PECAL, sèrie 2000", de tal manera que les auditories de renovació dels certificats PECAL les fan entitats de certificació degudament reconegudes pel Comitè Mixt Defensa - IAMD (CMDIN), amb l'autorització prèvia del subdirector general de la SDGINSERT,

AENOR com a entitat de certificació, està aprovada des de l'any 2004 participant en la 1a fase de l'Esquema de Certificació PECAL/AQAP, sèrie 2000, que es va aplicar en sis indústries d'armament i material (IAMD).

La norma PECAL 2210 no és dins aquest esquema de certificació, per la qual cosa totes les auditories les fa sempre personal de l'AII/SDGINSERT, per tant aquesta externalització correspon a les normes PECAL 2110 i PECAL 2310.

En el moment actual, hi ha aproximadament dues-centes empreses certificades pel MINISDEF (DGAM) de diferents sectors i mides de les quals AENOR participa en el procés de certificació de 55 organitzacions ja certificades.