Salta navegació principal
Avaluació EFQM

Avaluació EFQM

Avaluació EFQM

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Reconeixement per a les organitzacions excel·lents

L'esquema de reconeixement a l'excel·lència europea ha estat creat per distingir aquelles organitzacions que segueixen una estratègia orientada cap a l'excel·lència i que han aconseguit assolir els objectius marcats.

El Model EFQM d'excel·lència està compost per nou criteris que es diferencien clarament en dues parts: el grup format pels anomenats "Agents facilitadors" que es refereixen a allò que fa organització i com ho fa, i el grup "Resultats" que donen compte dels èxits obtinguts per l'organització respecte a tots els grups d'interès (clients, treballadors, societat, proveïdors) i amb relació al compliment del pla estratègic.

El sistema de reconeixement atorga a les organitzacions:

  • Prestigi i confiança per a la societat, ja que només es reconeixen les organitzacions realment excel·lents en la seva gestió i que compleixen els requisits exigents.
  • Seguretat i professionalitat, perquè els agents i el personal que intervenen i interactuen amb les organitzacions estan qualificats al màxim nivell.
  • Reconeixement europeu de l'European Foundation for Quality Management (EFQM). Juntament amb el reconeixement espanyol atorga, automàticament, el reconeixement de l'EFQM.

Aquest esquema de certificació és aplicable a qualsevol tipus d'organització independentment del sector en què actuï.

Atesa l'especificitat del seu esquema no es pot realitzar integrat amb un altre sistema de gestió.

Una vegada superat el procés d'auditoria l'organització obté un nivell d'excel·lència 200+, 300+, 400+ ó 500+.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.​

Marca Compromís amb l'excel·lència

Marca compromís amb l'
excel·lència

​ 
Marca Excel·lència europea 300+

Marca excel·lència Europea
300+​

​ ​
Marca Excel·lència europea 400+

Marca excel·lència Europea
400+

​ 
Marca Excel·lència europea 500+

Marca excel·lència Europea
500+​​

​ 


AENOR és líder en la certificació del model EFQM a Espanya, amb el nombre més elevat de certificats emesos d'EFQM en els diferents nivells d'excel·lència.