Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de R+D+I>Jove empresa innovadora
Certificació de jove empresa innovadora

Certificació de jove empresa innovadora

Certificació de jove empresa innovadora
​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés automàtic al Registre de Pime Innovadora

La certificació AENOR dona accés automàtic al Registre públic de PIMES Innovadores​ (dependent de la Direcció General d'Innovació i Competitivitat, del Ministeri d'Economia i Empresa); aquest registre permet compatibilitzar per primera vegada en un mateix personal investigador la bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social amb la deducció de fins al 42% de les despeses en R+D+I de l'impost sobre societats.

El certificat de conformitat de jove empresa innovadora es basa en l'especificació tècnica d'AENOR EA 0043, que estableix els requisits per poder considerar una empresa com a jove empresa innovadora.

Entre d'altres, indica que l'empresa ha de definir la seva estratègia d'innovació, i identificar les principals actuacions a fer en matèria d'R+D+I. Per a això, ha de desenvolupar un pla de formació i un pla de negoci que descrigui les qualitats més significatives i els avantatges que aporta, així com el mercat al qual està destinat, i una previsió de la rendibilitat, solvència i liquiditat del projecte.

Pel que fa als requisits previs, l'empresa ha d'evidenciar que les despeses en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica han de representar almenys el 15% de les despeses totals durant els dos exercicis anteriors (o l'últim, si té menys de dos anys).


D'utilitat per a totes les empreses que facin activitats d'R+D+I, amb una antiguitat de menys de 6 anys des de l'inici de la seva activitat i que puguin acreditar que són pime (micropime, petita o mitjana empresa), és a dir, que tinguin a menys de 250 treballadors i un volum de negoci anual que no superi els 50 milions d'euros.

Certificat oficial de jove empresa innovadora de conformitat amb l'especificació AENOR EA 0043, aquest certificat permet accedir al registre públic de PIMES innovadores, dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

AENOR va ser la primera organització acreditada per certificar la jove empresa innovadora basada en l'especificació tècnica d'AENOR EA 0043. Aquesta acreditació se suma a la ja obtinguda per certificar les pimes innovadores segons l'EA 0047.

​​
Marca AENOR Conform Jove Empresa Innovadora

Marca AENOR Conform Jove Empresa Innovadora