Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de R+D+I>Pime innovadora
Certificació de pime innovadora

Certificació de pime innovadora

Certificació de pime innovadora

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés automàtic al Registre de Pime Innovadora

La certificació AENOR dona accés automàtic al Registre públic de PIMES innovadores​ (dependent de la Direcció General d'Innovació i Competitivitat, del Ministeri d'Economia i Empresa); aquest registre permet compatibilitzar per primera vegada en un mateix personal investigador la bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social amb la deducció de fins al 42% de les despeses en R+D+I de l'impost de societats.

El certificat de conformitat de Pime Innovadora es basa en l'especificació d'AENOR EA 0047, que estableix els requisits per poder considerar una pime com a innovadora.

Les empreses han de complir un mínim de 400 punts a partir dels 27​​ indicadors descrits en la norma, distribuïts en les àrees de recursos humans, recursos economicofinancers, forma d'innovar, organització dels resultats del procés o generació de llocs de treball en R+D+I.

Aquests indicadors permeten, a més, que les empreses identifiquin els seus punts forts i febles per millorar el seu acompliment en les diferents àrees de gestió i conèixer, mitjançant autoavaluació, si poden assolir la valoració mínima de 400 punts necessària per a l'obtenció del certificat de pime innovadora.​

D'utilitat per a totes les empreses que facin activitats d'R+D+I, que puguin acreditar que són pime (micropime, petita o mitjana empresa), és a dir, que ocupin menys de 250 treballadors i que tinguin un volum de negoci anual que no superi els 50 milions d'euros.


Certificat oficial de PIME Innovadora de conformitat amb l'especificació AENOR EA 0047, aquest certificat permet accedir al Registre Públic de PIME Innovadores dependent de la Direcció General d'Innovació i Competitivitat del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Marca AENOR Conform pime innovadora.

Marca AENOR Conform PIME Innovadora

Marca AENOR Conform PIME Innovadora 

AENOR va ser la primera organització acreditada per certificar la jove empresa innovadora basada en l'especificació tècnica d'AENOR EA 0043. Aquesta acreditació se suma a la ja obtinguda per certificar les pimes innovadores segons l'EA 0047.​