Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de R+D+I>Transferència de tecnologia
Certificació de Transferència de Tecnologia

Certificació de Transferència de Tecnologia

Certificació de Transferència de Tecnologia

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El màxim valor a la transferència de tecnologia

Els beneficis esperats de la certificació de la transferència de tecnologia són, entre d'altres, materialitzar els resultats de les activitats de R+D+I susceptibles de ser transferits; aflorar el saber fer susceptible de ser transferit; determinar el valor econòmic per realitzar la transferència de tecnologia; o beneficiar-se de l'incentiu econòmic Patent Box.

Rendibilitzar els resultats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació.

La norma UNE 166008 és un instrument imprescindible per fer de manera estructurada la transferència de tecnologia en qualsevol organització, independentment de la seva mida o sector d'activitat.​

La norma és especialment útil per a:

  • Empreses que realitzin activitats d'R+D i vulguin transferir els seus resultats amb seguretat.
  • Grups empresarials espanyols que estiguin transferint tecnologia a filials seves en altres països.
  • Filials d'empreses estrangeres que realitzin activitats d'R+D a Espanya.
  • Empreses que hagin generat know-howen processos productius susceptible de ser transferit.

Una vegada superat el procés de certificació del projecte de transferència de tecnologia que hagi estat presentat, AENOR concedirà el corresponent certificat de transferència de tecnologia per projecte, d'acord amb la norma UNE 166008.​​