Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació responsabilitat social corporativa RSC>Certificació de l'estratègia de compres sostenibles
Certificació de compres sostenibles

Certificació de compres sostenibles

Certificació de compres sostenibles

La certificació de compres sostenibles d'AENOR, basada en la norma ISO 20400, ajuda les empreses a fer compres responsables i a tenir una cadena de subministrament més sostenible, amb tots els beneficis que això suposa, tant per a la pròpia companyia i els seus empleats com per al medi ambient i la societat.

Compres responsables: cap a una cadena de subministrament més sostenible

Dins la plataforma de confiança "Comprometre responsablement tota la cadena de valor", AENOR inclou la solució de certificació d'estratègia de compres sostenibles", una eina eficaç per a aquelles organitzacions que volen donar resposta a l'àmbit de compres sostenibles de forma global (àmbit social, ambiental i econòmic) i integrar la responsabilitat social i ambiental durant tota la cadena de subministrament.

ISO 20400: L'ISO de compres sostenibles

AENOR ofereix la certificació de compres sostenibles basada en les exigències de l' ISO 20400:2017.

Sota l'estructura d'un sistema de gestió, la certificació d'AENOR:

 • Descriu les condicions de l'organització i les tècniques de gestió necessàries per implantar una política i estratègia de compres sostenibles.
 • Prioritza les accions en relació amb la seva cadena de subministrament en virtut de l'anàlisi de risc, d'acord amb criteris de sostenibilitat.
 • Minimitza els riscos operacionals de l'organització respecte al seu entorn social i econòmic.

De forma concreta, addicionalment:

 • Sol·licita incorporar tota la cadena de valor en l'acompliment en matèria de sostenibilitat.
 • Inclou necessàriament la doble implicació de la cadena de valor. Això implica el següent:
  • Aigües amunt. Promovent que les organitzacions estableixin una cadena de subministraments amb més impacte positiu, ambiental i econòmic, establint confiança en la seva cadena de valor.
  • Aigües avall. Generant un impacte positiu ambiental, social i econòmic durant tot el cicle de vida dels productes.
 • Dinamitza les finances sostenibles i el consum responsable.
 • Responsabilitza les empreses mirant molt més allà d'obtenir beneficis a qualsevol preu.
 • Satisfà les demandes sostenibles dels clients i inversors, i redueix el risc associat a les regulacions mediambientals.
 • Converteix l'àmbit de les compres en un avantatge competitiu validant els criteris ESG (Enviromental, Social i Governance: compromís ambiental, social i de bon govern) de les empreses.

Beneficis de la certificació de compres sostenibles

Beneficis per als clients:

 • Integrar en un certificat una estratègia d'actuació alineada amb la sostenibilitat.
 • Posar en valor l'execució real dels compromisos ESG de cara als inversors o a la societat.
 • Minimitzar els riscos durant la cadena de valor.
 • Involucrar tota l'estructura empresarial dins la cadena de subministraments.
 • Avançar-se a les disposicions legals que s'estan desenvolupant, com la Directiva de Deguda Diligència, o donar resposta als requeriments específics que es comencen a incloure per optar a determinades ajudes (per exemple, la ja esmentada Ordre ministerial publicada pel MITECO el 21 de març de 2022, en matèria d'ajudes a l'impuls de l'economia circular).

Curs i norma ISO 20400:

Com a conseqüència del procés d'auditoria, després de l'avaluació satisfactòria, el client rep el certificat d'estratègia de compres sostenibles i la marca següent: