Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació tecnologies de la informació (TIC)>Prestadors de serveis de confiança
Prestadors de serveis de confiança

Prestadors de serveis de confiança

Prestadors de serveis de confiança

L'acreditació indispensable per als prestadors de serveis electrònics de confiança

El Reglament eIDAS (Reglament 910/2014 sobre la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior) estableix un marc per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat únic europeu. És una gran fita poder proporcionar un entorn normatiu predictible que permeti crear interaccions electròniques segures i sense interrupcions entre empreses, ciutadans i autoritats públiques.

AENOR és l'única entitat que ENAC ha acreditat per a la certificació de tots els serveis del reglament eIDAS.

Llista d' organitzacions certificades en eIDAS.


​Les empreses certificades obtenen:

  • El certificat AENOR de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell del 23 de juliol del 2014 (eIDAS)

AENOR és l'única entitat que ENAC ha acreditat per a la certificació de tots els serveis del reglament eIDAS.