Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació tecnologies de la informació (TIC)>Prestadors de serveis de confiança
eIDAS: Certificació de prestadors de serveis electrònics

eIDAS: Certificació de prestadors de serveis electrònics

eIDAS: Certificació de prestadors de serveis electrònics

L'acreditació indispensable per als prestadors de serveis electrònics de confiança

El Reglament eIDAS (Reglament 910/2014 sobre la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior) estableix un marc per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat únic europeu. És una gran fita poder proporcionar un entorn normatiu predictible que permeti crear interaccions electròniques segures i sense interrupcions entre empreses, ciutadans i autoritats públiques.

AENOR és l'única entitat que ENAC ha acreditat per a la certificació de tots els serveis del reglament eIDAS.

Llista d' organitzacions certificades en eIDAS.

​Les empreses certificades obtenen:

  • El certificat AENOR de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell del 23 de juliol del 2014 (eIDAS)

AENOR és l'única entitat que ENAC ha acreditat per a la certificació de tots els serveis del reglament eIDAS.