Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació tecnologies de la informació (TIC)>Sostenibilitat energètica en CPD
Certificació de sostenibilitat energètica en Centres de Processament de Dades
Sostenibilitat energètica en CPD

Certificació de sostenibilitat energètica en Centres de Processament de Dades

Certificació de sostenibilitat energètica en Centres de Processament de Dades

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Què és i en què consisteix la certificació de sostenibilitat energètica en els CPD?

L'especificació d'AENOR (EA) descriu els requisits que s'han d'adoptar per abordar la sostenibilitat energètica en els centres de processament de dades (CPD). Els requisits indicats en aquest document estan alineats amb els que estableixen els codis de conducta, les bones pràctiques i les directives europees que s'indiquen a la secció de documentació i bibliografia de referència, que afecten els centres de processaments de dades en matèria de gestió energètica i canvi climàtic.

L'objecte d'aquest document és demostrar a les parts interessades que les instal·lacions de CPD que se certifiquin d'acord amb els requisits de l'EA 0044compleixen amb el que s'estableix en aquesta especificació d'AENOR pel que fa a la conducció d'auditories energètiques i la implantació de sistemes de gestió de l'energia, així com al càlcul de la seva petjada de carboni, de manera que s'asseguri una optimització permanent de l'estalvi i eficiència energètica que redundi en una minimització de la petjada de carboni, i en contribuir, així, a la lluita contra el canvi climàtic d'una manera responsable.

Actualment, en aquesta modalitat de certificació, es tenen en compte les normes de la sèrie ISO 50600:2016 per completar les bones pràctiques sostenibles als CPD i les normes de la sèrie UNE-EN 16247:2012 pel que fa referència a requisits d'auditories energètiques aplicables als CPD.

Sistemes de gestió de l'energia d'acord amb la norma UNE-EN ISO 50001 , de sistemes de gestió de l'energia. Requisits amb orientació per al seu ús (ISO 50001:2011), ja que de fet, obtenir un certificat d'acord amb aquesta norma està inclòs en la certificació de sostenibilitat energètica als CPD.​​

Les empreses certificades obtenen:

  • El certificat AENOR de sostenibilitat energètica als CPD.
  • La llicència d'ús de la Marca AENOR de Gestió Energètica.
  • Certificat de conformitat de gestió d'energia en centres de processament de dades segons el referencial AENOR EA0044 ES CPD

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.​