Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notes de premsa>Espanya puja en el top ten mundial de les certificacions ISO
Espanya puja en el top ten mundial de les certificacions ISO
 

Espanya puja diverses posicions en el top ten mundial de les principals certificacions ISO

24/09/2019

 • Les empreses espanyoles figuren entre les deu primeres posicions mundials en les certificacions més importants: qualitat, gestió ambiental, antisuborn, seguretat de la informació i alimentària, gestió de l'energia o qualitat de serveis de TI, entre d'altres.
 • Per exemple, Espanya és el primer país d'Europa i el món per centres certificats en Seguretat Viària ISO 39001 i el tercer en Sistemes de Gestió Ambiental ISO 14001 i Gestió antisuborn ISO 37001.

24 de setembre de 2019. Espanya torna a situar-se entre els deu primers països del món en la classificació de les principals certificacions i ha pujat en el rànquing en gairebé totes. Així ho revela l'últim informe de l'Organització Internacional de Normalització (ISO), corresponent a l'exercici 2018. AENOR, l'entitat de certificació de referència a Espanya, ha contribuït notablement a situar el nostre país en aquestes destacades posicions.

L'informe ISO Survey of Certifications, referent mundial en certificacions de sistemes de gestió de conformitat amb normes internacionals ISO, ofereix dues novetats aquest any. En primer lloc, i per tal de reflectir de manera més precisa la situació del mercat, introdueix les dades de centres de treball certificats. I, en segon lloc, inclou dades de dues noves certificacions Salut i Seguretat a la Feina ISO 45001 i Sistemes de Gestió antisuborn ISO 37001. S'uneixen a les ja incloses en anteriors informes que van des de les més tradicionals com gestió de la qualitat o gestió ambiental, fins a les més innovadores, com seguretat de la informació, qualitat de serveis de tecnologies de la informació (TI), gestió de la continuïtat del negoci o seguretat viària, entre d'altres.

Les empreses espanyoles ocupen els següents llocs en les principals certificacions:  

 • Gestió de la Qualitat ISO 9001. Espanya es col·loca com a cinquè país del món i tercer d'Europa amb prop de 60.000 centres de treball certificats de conformitat amb aquesta norma. La ISO 9001 és l'eina de gestió de la qualitat més estesa al món, amb més d'un milió d'organitzacions que l'apliquen eficaçment. Entre altres avantatges, aquesta certificació millora els processos i elimina els costos —inclosos els directament monetaris— de la 'no qualitat', i aposta per la millora contínua.
 • Gestió Ambiental ISO 14001. Les empreses espanyoles són les terceres del món i primeres d'Europa, amb més de 28.000 centres de treball certificats de conformitat amb l'ISO 14001. Al món hi ha 307.059 organitzacions certificades de conformitat amb la norma de Gestió ambiental. Aquest certificat ajuda a prevenir els impactes ambientals mitjançant l'ús dels mitjans necessaris per evitar-los, reduir-los o controlar-los.
 • Gestió de l'energia ISO 50001. Espanya es manté com a quart país d'Europa i del món per nombre de centres certificats ISO 50001, amb més de 3.000 centres. Al món hi ha 46.770 organitzacions certificades. Aquest certificat ajuda a gestionar i reduir el consum d'energia en les empreses, amb la influència positiva que suposa en termes de reducció de costos financers associats i d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. L'aplicació d'aquesta norma aconsegueix generar a les empreses un estalvi de fins al 30% del cost energètic.
 • Seguretat de la informació ISO 27001. Espanya és el setè país del món i tercer d'Europa per nombre de centres certificats de Seguretat de la Informació ISO 27001, amb prop de 2.000 reconeixements. Aquest certificat ajuda a protegir i reforçar els sistemes d'informació de les organitzacions, mitjançant la implantació de controls adequats per assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat del sistema d'informació.
   
 • Qualitat de Serveis de Tecnologies de la Informació (TI) ISO 20000-1. Espanya puja quatre posicions i es col·loca com a tercer país del món i primer d'Europa per nombre de centres certificats, amb més de 300 reconeixements. Aquest certificat acredita que les empreses han implantat un sistema de gestió de la qualitat en els seus serveis de TI, optimitzant l'eficiència en el servei i reduint costos, en una aposta per la millora contínua.
 • Seguretat alimentària ISO 22000. Espanya és el desè país del món i cinquè d'Europa amb prop de 800 centres certificats segons aquesta norma. Aquest estàndard estableix els requisits per assegurar la innocuïtat dels aliments en tota mena d'organitzacions de la cadena de subministrament, independentment de la seva mida o complexitat. La norma ISO 22000 és l'única norma que s'aplica a tota la cadena alimentària.
 • Seguretat Viària ISO 39001. Espanya puja tres posicions i és ja el primer país d'Europa i del món per centres de treball certificats amb gairebé 400 centres. Aquesta certificació ajuda a les empreses a millorar la seguretat de les seves operacions i a reduir la sinistralitat.
   
 • Continuïtat del Negoci ISO 22301. Espanya és el desè país del món i tercer d'Europa per nombre de centres certificats segons la norma ISO 22301. Aquest certificat acredita que les organitzacions han posat en marxa i apliquen una sèrie de controls i mesures per gestionar els riscos generals a què estigui exposada la continuïtat del negoci, tenint en compte la gestió dels riscos globals i l'anàlisi de l'impacte en el negoci dels processos crítics.

En les dues certificacions incloses aquest any, Salut i Seguretat a la Feina ISO 45001 i Sistemes de Gestió antisuborn ISO 37001, Espanya obté les xifres següents:

 • Salut i Seguretat a la Feina ISO 45001. Espanya és el tercer país d'Europa i quart del món amb gairebé 700 centres de treball certificats. Aquesta certificació acredita que les empreses i institucions han implantat un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball que ajuda a prevenir riscos laborals a les organitzacions, i aposta per la millora contínua.
 • Sistemes de Gestió antisuborn ISO 37001. Espanya és el tercer país del món i segon d'Europa per nombre de centres certificats segons la norma ISO 37001. Aquest certificat ajuda les organitzacions a prevenir, detectar i gestionar adequadament possibles conductes delictives de suborn, complint amb la legislació i altres compromisos adquirits de forma voluntària.

Segons aquest informe, al món hi ha prop de 2 milions d'organitzacions certificades, cosa que demostra que les empreses i institucions veuen en la certificació una eina eficaç de millora de la seva competitivitat, que contribueix a generar confiança.