Salta navegació principal
Ets a: Home>Informació d'AENOR
Informació d'AENOR

Informació d'AENOR

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. societat amb domicili social al carrer Génova, núm. 6, 28004 Madrid, constituïda per temps indefinit en escriptura pública atorgada davant el notari de Madrid Amalio MENÉNDEZ LORAS el 13 de juliol de 2001, amb el número 2.024 per ordre del seu protocol, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 16.834, foli 79, full M-287.700, inscripció 1a, us informa:

  • Que és titular dels dominis aenor.es, registrat a Nominalia amb data 17 de novembre de 1996 i identificador 7CD1-MIG1, i aenor.com, registrat a Nominalia amb data 12 de novembre de 2008 i identificador 74731616_DOMAIN_COMP-VRSN.

Si voleu contactar amb AENOR ho podreu fer directament a l'adreça indicada, o bé pels següents mitjans:

  • Telèfon: 914 32 60 00
  • Fax al número: 914 32 60 00
  • Adreça electrònica: info@aenor.com