Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Escoles infantils
Certificació de qualitat de llars d'infants
Certificació escoles infantils

Certificació de qualitat de llars d'infants

Certificació de qualitat de llars d'infants

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Confiança en la qualitat i la seguretat del servei en l'educació infantil

​​

Aquest certificat acredita que les escoles infantils (de 0 a 3 anys) compleixen els requisits de qualitat i seguretat que estableix la norma UNE 172402, i per tant, facilita que prestin un servei d'alta qualitat. Aquests requisits inclouen des de les instal·lacions on es desenvolupa l'educació infantil fins a la gestió del servei des del punt de vista pedagògic.

Entre els seus avantatges, el certificat contribueix a millorar l'eficàcia, la gestió, els procediments i els protocols de treball de les escoles infantils. A més, ajuda a incrementar la seguretat de les instal·lacions i els equips de les escoles infantils, ja que compleixen els estrictes requisits de la norma. De la mateixa manera, garanteix el seguiment dels requisits administratius establerts per les diferents administracions públiques. En conjunt, l'aplicació de la norma redunda en més confiança per part dels pares respecte de l'atenció i ensenyament dels seus fills més petits.

Aquest esquema de certificació voluntari és aplicable tant a centres educatius de gestió pública com privada, i a empreses de gestió d'aquest tipus d'escoles.

La certificació d'escoles infantils és compatible i complementària amb la certificació ISO 9001 amb la possibilitat d'integrar els d​os models i augmentar els beneficis per al centre.

Un cop superat el procés de certificació, AENOR concedirà el certificat de qualitat de servei per a escoles infantils, així com la llicència d'ús de la marca AENOR N de servei certificat per a escoles infantils.

Marca AENOR servei certificat escoles infantils

Marca AENOR Servei Certificat Escoles Infantils​

​ 
 

AENOR inicia la certificació d'escoles infantils l'any 2013. L'escola infantil Victoria Kamhi d'Aranjuez, que va obrir les seves portes el febrer de 2012, va ser la primera escola d'Espanya que va obtenir la certificada marca N de qualitat de servei per a escoles infantils, a la qual han seguit moltes altres escoles en totes les comunitats autònomes.