Salta navegació principal
Marques ENEC i ENEC+
conjunt de productes elèctrics en cuina

Marques ENEC i ENEC+

Marques ENEC i ENEC+

​La Marca ENEC és una marca comuna europea desenvolupada al si del CENELEC i acceptada a Europa​.

​​​​La Marca ENEC atorgada per AENOR és una marca de conformitat amb normes europees, generalment per comprovar la seguretat elèctrica

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte ENEC per AENOR aporta un valor afegit als productes que cobreix, diferenciant-los de la resta i possibilitant-ne la introducció als mercats europeus.

AENOR disposa de l'acreditació per part de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a la certificació segons normes europees aplicables a PRODUCTES ELÈCTRICS i ELECTRÒNICS definits en el seu abast d'acreditació. A més, AENOR disposa de l'autorització per a l'emissió de certificats sota la marca ENEC d'aquests equips, i els seus requisits cobreixen els d'altres marques de qualitat europees i estan en concordança amb els d'altres certificacions d'àmbit mundial.

​La Marca ENEC és una garantia per a la societat que el producte és segur i funciona. Molts clients i mercats a Europa ja confien en aquesta Marca.

Amb la certificació ENEC per AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona prestigi als seus productes i confiança als clients
  • La certificació ENEC facilita l'accés a nombrosos mercats

Garantia de compliment de requisits públics i privats

  • La Marca ENEC per als productes en qüestió és una certificació freqüentment prescrita en licitacions
  • ​Está en concordança amb la reglamentació espanyola i amb directives europees

​El procés de certificació en essència consisteix a:

  • Assajar les normes d'aplicació a cada producte als nostres laboratoris
  • Inspeccionar els centres de producció un cop l'any per comprovar els controls que fan els fabricants

​Una vegada superat el procés, l'organització obté: ​

  • Certificat AENOR del ​producte
  • Llicència d'ús de la Marca ENEC, de conformitat amb el que estipulen els reglaments pertinents

  Marca ENEC


Marcar la confiança en el sector de la il·luminació

​​​​​​​​La globalització del sector de la il·luminació i la revolució tecnològica que ha experimentat en els últims anys

Esquema CB

Reconeixement internacional d'assajos

​​​Facilita l'obtenció de marques de conformitat ​d'organismes de certificació internacionals

Notificació NTR

Marca AENOR <HAR>

Seguretat de cables elèctrics

​Marca Europea <HAR> per a cables elèctrics aïllats ​conforme amb les normes europees i documents d'harmonització