Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Materials i equips elèctrics
Materials i equips elèctrics

Materials i equips elèctrics

Materials i equips elèctrics

Minimitzant el risc elèctric

El principal valor que aporta un producte elèctric distingit amb la marca N, és la confiança que genera tant en els consumidors finals com en els distribuïdors d'aquests productes, cosa que resulta especialment rellevant considerant el risc elèctric que per la mateixa naturalesa d'aquests dispositius sempre podria presentar-se per a l'usuari.

Els esmentats riscos es minimitzen en els productes amb marca N, ja que darrere d'aquesta marca existeix un estret control dels processos productius del fabricant que inclou assajos periòdics de mostres del producte certificat preses aleatòriament pels corresponents inspectors d'AENOR.

Els principals fabricants del sector, essent bons coneixedors del que s'ha indicat, aporten valor als seus productes i destinen els recursos necessaris per a l'obtenció de la marca N, que es mostra com una eina facilitadora per a l'accés als diferents mercats

 


Tres-cents seixanta graus
Marcar la confiança en el sector de la il·luminació

La globalització del sector de la il·luminació i la revolució tecnològica que ha experimentat en els últims anys ha portat amb si molts reptes.

Vegeu notícia