Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de R+D+I>Personal investigador
Certificació de personal investigador

Certificació de personal investigador

Certificació de personal investigador

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Facilita l'accés a les bonificacions sobre la quota patronal per contingències comunes de la Seguretat Social del personal investigador

Aquesta certificació facilita l'accés a una bonificació del 40% sobre la quota patronal per contingències comunes de la Seguretat Social per a aquell personal que es dediqui en exclusiva a activitats d'R+D+I.


Avantatges que té aplicar aquest incentiu:

  • Reducció immediata de despeses de personal investigador dedicat exclusivament a activitats d'R+D+I.
  • Aplicable a tota mena d'organitzacions que estiguin subjectes a l'impost sobre societats, tot i aplicar-los el tipus reduït.
  • Aplicable a empleats que cotitzin en les categories 1, 2, 3 i 4 (enginyers i llicenciats, enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats, caps de taller i ajudants no titulats).
  • Compatible amb les deduccions fiscals per R+D+I, per a aquelles pimes reconegudes amb el segell de Pime Innovadora i Jove Empresa Innovadora. Per a la resta d'empreses i entitats la bonificació serà compatible amb el règim de deducció sempre que no s'apliqui sobre el mateix investigador.
  • Compatible amb les bonificacions pel Programa de Foment d'Ocupació.

D'utilitat per a totes aquelles organitzacions que facin activitats d'R+D+I, independentment de la mida i l'activitat.

La bonificació en la cotització a la Seguretat Social és plenament compatible amb les deduccions fiscals per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica per a les petites i mitjanes empreses intensives en R+D+I reconegudes com a tal mitjançant el segell oficial de «PIME innovadora» (veure certificació EA 0047 PIME innovadora​​).


AENOR està acreditada per a la certificació d'investigadors adscrits en exclusiva a personal investigador des de l'any 2007, des d'aquesta data AENOR ha certificat més de 10.000 investigadors.